№ Р-123/0/3-17 від 03 березня 2017 року "Про затвердження плану заходів на 2017 рік щодо наповнення місцевих бюджетів, ефективного використання бюджетних коштів та посилення фінансово-бюджетної дисципліни"
03.03
10:45
Написати листаВерсія для друку
ДНІПРОПЕТРОВСЬКА ОБЛАСНА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ

РОЗПОРЯДЖЕННЯ
голови обласної державної адміністрації
від 03 березня 2017 року № Р-123/0/3-17

Про затвердження плану заходів
на 2017 рік щодо наповнення місцевих
бюджетів, ефективного використання
бюджетних коштів та посилення
фінансово-бюджетної дисципліни

Відповідно до вимог Бюджетного кодексу України, керуючись Законом України “Про місцеві державні адміністрації”, постановами Кабінету Міністрів України від 11 жовтня 2016 року № 710 “Про ефективне використання державних коштів” (зі змінами), від 14 січня 2015 року № 6 “Деякі питання надання освітньої субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам” (зі змінами) та від 23 січня 2015 року № 11 “Деякі питання надання медичної субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам” (зі змінами), розпорядженням Кабінету Міністрів України від 19 січня 2011 року № 148-р “Питання зміцнення фінансово-бюджетної дисципліни” (зі змінами), на виконання рішення обласної ради від 02 грудня 2016 року № 116-7/VІ “Про обласний бюджет на 2017 рік” (зі змінами), з метою забезпечення належного виконання місцевих бюджетів та створення умов для своєчасної виплати заробітної плати, стипендій, пенсій, інших соціальних виплат, ефективного використання бюджетних коштів та посилення фінансово-бюджетної дисципліни:

1. Затвердити план заходів на 2017 рік щодо наповнення місцевих бюджетів, ефективного використання бюджетних коштів та посилення фінансово-бюджетної дисципліни (далі – План заходів), що додається.

2. Зобов’язати голів райдержадміністрацій, рекомендувати міським головам та головам об’єднаних територіальних громад розробити, затвердити та розмістити на сайтах місцевих рад (адміністрацій) заходи щодо наповнення місцевих бюджетів, вишукання додаткових джерел надходжень до бюджетів, у тому числі за рахунок детінізації економіки, дотримання жорсткого режиму економії бюджетних коштів та посилення фінансово-бюджетної дисципліни.
3. Визначити, що протягом бюджетного року пропозиції щодо внесення змін до постійного розпису асигнувань обласного бюджету на 2017 рік (разом з необхідними обґрунтуваннями) подаються головними розпорядниками коштів обласного бюджету – структурними підрозділами облдержадміністрації до департаменту фінансів облдержадміністрації за особистим підписом їх керівників та погодженням із заступником голови облдержадміністрації згідно з розподілом функціональних повноважень.

4. Департаменту фінансів облдержадміністрації з метою забезпечення своєчасного, раціонального та у повному обсязі використання коштів обласного бюджету:
1) проводити фінансування соціально захищених видатків за рахунок власних доходів обласного бюджету на:
заробітну плату з нарахуваннями, з урахуванням термінів її виплати та відповідно до затвердженого помісячного розпису асигнувань загального фонду обласного бюджету;
решту соціально захищених видатків щодекадно, відповідно до зареєстрованих фінансових зобов’язань, з урахуванням залишків невикористаних коштів на рахунках розпорядників;
2) здійснювати фінансування:
інших видатків загального фонду обласного бюджету відповідно до затвердженого помісячного бюджетного розпису асигнувань загального фонду обласного бюджету, з урахуванням зареєстрованих фінансових зобов’язань і залишків невикористаних коштів на рахунках розпорядників та на підставі пропозицій головних розпорядників коштів обласного бюджету (додаток 1);
зі спеціального фонду відповідно до пропозицій головних розпорядників коштів обласного бюджету у межах затвердженого помісячного розпису асигнувань (додаток1);
3) проводити фінансування видатків головних розпорядників коштів обласного бюджету – департаменту освіти і науки облдержадміністрації та департаменту охорони здоров’я облдержадміністрації – на підставі пропозицій відповідних департаментів за рахунок:
власних доходів обласного бюджету щодекадно (додаток1);
коштів субвенцій та дотації з державного бюджету з урахуванням надходження відповідних коштів;
4) забезпечити підготовку розпоряджень про виділення коштів загального та спеціального фондів обласного бюджету та їх затвердження директором департаменту фінансів облдержадміністрації або його заступником відповідно до розподілу функціональних повноважень.

5. Керівникам структурних підрозділів облдержадміністрації – головним розпорядникам коштів обласного бюджету – забезпечити надання до департаменту фінансів облдержадміністрації відповідних пропозицій на фінансування видатків обласного бюджету за галузями виробничої сфери у розрізі кодів програмної та економічної класифікації видатків відповідно до додатків 1 – 3.
6. Зобов’язати керівників структурних підрозділів облдержадміністрації – головних розпорядників коштів обласного бюджету, голів райдерж-адміністрацій, рекомендувати міським головам та головам об’єднаних територіальних громад забезпечити:
1) відповідність повноважень щодо здійснення витрат бюджету обсягу надходжень до бюджету (для головних розпорядників кошів – обсягу бюджетних призначень) на відповідний бюджетний період;
2) безумовне дотримання вимог частини четвертої статті 77 Бюджетного кодексу України щодо забезпечення у повному обсязі у першочерговому порядку плановими призначеннями потреби місцевих бюджетів у коштах на оплату праці працівників бюджетних установ відповідно до встановлених законодавством України умов оплати праці та розміру мінімальної заробітної плати, а також на проведення розрахунків за енергоносії та комунальні послуги, які споживаються бюджетними установами;
3) своєчасність затвердження, внесення змін до паспортів бюджетних програм, достовірність, повноту інформації та досягнення результативних показників при їх виконанні відповідно до наказу Міністерства фінансів України від 26 серпня 2014 року № 836 “Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів”, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 10.09.2014 за № 1103/25880 (зі змінами). З цією метою забезпечити здійснення постійного моніторингу та оцінки ефективності виконання бюджетних програм шляхом аналізу інформації про стан фінансування програми, фактичні результативні показники її виконання, їх порівняння із запланованими показниками;
4) проведення під час виконання бюджету своєчасної та у повному обсязі оплати праці працівників бюджетних установ і розрахунків за енергоносії та комунальні послуги, які споживаються бюджетними установами, не допускаючи будь-якої простроченої заборгованості з таких виплат;
5) укладення договорів за кожним видом енергоносіїв, що споживаються, у межах, установлених відповідним головним розпорядником бюджетних коштів обґрунтованих лімітів споживання з урахуванням необхідності жорсткої економії коштів;
6) здійснення у разі виникнення заборгованості із заробітної плати, стипендій, пенсій, інших соціальних виплат і оплати енергоносіїв та комунальних послуг комплексу конкретних заходів щодо погашення заборгованості із зазначених виплат;
7) упорядкування структури штатної чисельності працівників у межах затверджених асигнувань на оплату праці, не допускаючи збільшення такої чисельності, крім випадків, пов’язаних з відкриттям (розширенням) установ та зростанням кількості одержувачів відповідних послуг для задоволення суспільних потреб.

7. Заступникам голови облдержадміністрації згідно з розподілом функціональних повноважень проводити щоквартальне заслуховування підпорядкованих головних розпорядників коштів обласного бюджету з питань дотримання фінансово-бюджетної дисципліни та за результатами заслуховування, у разі необхідності ініціювати розгляд відповідних питань на засіданнях колегії облдержадміністрації.

8. Рекомендувати Головному управлінню Державної казначейської служби України у Дніпропетровській області:
забезпечити безперебійне отримання від розпорядників бюджетних коштів платіжних документів для здійснення оплати видатків, передбачених у місцевих бюджетах, у тому числі соціально захищених;
здійснювати відповідно до вимог статті 51 Бюджетного кодексу України платежі розпорядникам коштів місцевих бюджетів за видатками загального фонду місцевих бюджетів на виконання інших заходів, пов’язаних з функціонуванням бюджетних установ (крім захищених видатків бюджету), у разі відсутності простроченої заборгованості з оплати праці працівників бюджетних установ і розрахунків за спожиті енергоносії.

9. Зобов’язати керівників структурних підрозділів облдержадміністрації – головних розпорядників коштів обласного бюджету, голів райдерж-адміністрацій, рекомендувати міським головам та головам об’єднаних територіальних громад, керівникам Головного управління Державної фіскальної служби у Дніпропетровській області, Дніпропетровського управління Офісу великих платників податків Державної фіскальної служби, територіальних та обласних організацій інформувати про хід виконання завдань, визначених цим розпорядженням, департамент фінансів облдержадміністрації щокварталу, до 07 числа місяця, наступного за звітним кварталом.

10. Про виконання розпорядження департаменту фінансів облдерж-адміністрації інформувати голову облдержадміністрації до 01 березня 2018 року.

11. Координацію роботи щодо виконання цього розпорядження покласти на заступників голови облдержадміністрації згідно з розподілом функціональних повноважень, контроль залишаю за собою.


Голова облдержадміністрації В.М.РЕЗНІЧЕНКО


ЗАВАНТАЖИТИ ДОКУМЕНТИ___________________________________________
(See attached file: Р-123 з додатками.doc)АКТУАЛЬНІ ПРОЕКТИ
АРХІВ НОВИН
Погода
Погода уКиєві
Погода уДніпрі
Погода уКривому Розі
Погода уЗапоріжжі
Погода вОдесі

вологість:

тиск:

вітер:

вологість:

тиск:

вітер:

вологість:

тиск:

вітер:

вологість:

тиск:

вітер:

вологість:

тиск:

вітер: