№ Р-233/0/3-15 від 26 травня 2015 року "Про внесення змін до розпорядження голови облдержадміністрації від 23.10.2012 № Р-783/0/3-12"
26.05
14:53
Написати листаВерсія для друкуДНІПРОПЕТРОВСЬКА ОБЛАСНА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ

РОЗПОРЯДЖЕННЯ
голови обласної державної адміністрації
від 26 травня 2015 року № Р-233/0/3-15

Про внесення змін до
розпорядження голови
облдержадміністрації
від 23.10.2012 № Р-783/0/3-12


Керуючись Законом України “Про місцеві державні адміністрації”, відповідно до Порядку підготовки, оцінки та відбору інвестиційних програм і проектів регіонального розвитку, що можуть реалізуватися за рахунок коштів державного фонду регіонального розвитку у 2015 році та Порядку використання у 2015 році коштів державного фонду регіонального розвитку, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 18.03.2015 № 195 “Питання використання у 2015 році коштів державного фонду регіонального розвитку”, а також Порядку підготовки, оцінки та відбору інвестиційних програм і проектів регіонального розвитку, що можуть реалізуватися за рахунок коштів державного фонду регіонального розвитку, та Порядку використання коштів державного фонду регіонального розвитку, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 18.03.2015 № 196 “Деякі питання державного фонду регіонального розвитку”, наказу Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України від 17.04.2015 № 74 “Про затвердження примірного Положення про регіональну комісію з оцінки та проведення попереднього конкурсного відбору інвестиційних програм і проектів регіонального розвитку, що можуть реалізуватися за рахунок коштів державного фонду регіонального розвитку” та у зв’язку з кадровими змінами:

1. Внести зміни до розпорядження голови облдержадміністрації від 23.10.2012 № Р-783/0/3-12 “Про утворення регіональної комісії з оцінки та забезпечення проведення конкурсного відбору інвестиційних програм (проектів), що можуть реалізовуватися за рахунок коштів державного фонду регіонального розвитку” (зі змінами), виклавши у новій редакції, що додається:
1) склад регіональної комісії з оцінки та проведення попереднього конкурсного відбору інвестиційних програм і проектів регіонального розвитку, що можуть реалізовуватися за рахунок коштів державного фонду регіонального розвитку;
2) положення про регіональну комісію з оцінки та проведення попереднього конкурсного відбору інвестиційних програм і проектів регіонального розвитку, що можуть реалізовуватися за рахунок коштів державного фонду регіонального розвитку.

2. Визнати таким, що втратило чинність, розпорядження голови облдержадміністрації від 29.12.2014 № Р-759/0/3-14 “Про внесення змін до розпорядження голови облдержадміністрації від 23.10.2012 № Р-783/0/3-12”.

3. Координацію роботи щодо виконання цього розпорядження покласти на департамент економічного розвитку облдержадміністрації, контроль – на виконуючого обов’язки першого заступника голови облдержадміністрації Кужмана О.М.


Голова облдержадміністрації ________________ В.М.РЕЗНІЧЕНКО
ЗАТВЕРДЖЕНО

Розпорядження голови
облдержадміністрації
від 23.10.2012 № Р-783/0/3-12
(у редакції розпорядження
голови облдержадміністрації
26.05.2015 № Р-233/0/3-15)
СКЛАД
регіональної комісії з оцінки та проведення попереднього конкурсного відбору інвестиційних програм і проектів регіонального розвитку, що можуть реалізовуватися за рахунок коштів державного фонду регіонального розвитку

КУЖМАН
Олег Миколайович
виконуючий обов’язки першого заступника голови облдержадміністрації, голова регіональної комісії
УДОД
Євген Григорович
голова обласної ради,
співголова регіональної комісії (за згодою)
ПРУЦАКОВ
Володимир Володимирович
заступник голови облдержадміністрації,
заступник голови регіональної комісії
АДАМСЬКИЙ
Анатолій Павлович
перший заступник голови обласної ради, заступник голови регіональної комісії
(за згодою)
ШЕБЕКО
Тетяна Іванівна
виконуюча обов’язки заступника
голови облдержадміністрації,
заступник голови регіональної комісії
ЖУРАВЛЬОВА
Олена Василівна
начальник управління планування та контролю програм та проектів розвитку департаменту економічного розвитку
облдержадміністрації,
секретар регіональної комісії
ДЕМЧИК
Олександр Ігорович
директор департаменту освіти і науки облдержадміністрації
КОЛОМОЄЦЬ
Андрій Вікторович
директор департаменту житлово-комунального господарства та будівництва облдержадміністрації
КРУПСЬКА
Вікторія Володимирівна
директор департаменту соціального захисту населення облдержадміністрації
КУШВІД
Олександр Анатолійович
начальник управління капітального будівництва облдержадміністрації
КУЛИК
Вікторія Вікторівна
заступник директора департаменту
охорони здоров’я облдержадміністрації – начальник управління фінансово-ресурсного забезпечення
МОЛОДАН
Алім Вікторович
директор Державної бюджетної
установи “Дніпропетровський регіональний центр з інвестицій та розвитку” (за згодою)
ПЕРШИНА
Наталія Геннадіївна
директор департаменту культури, туризму, національностей та релігій облдержадміністрації
ПСАРЬОВ
Олексій Сергійович
заступник директора департаменту
економічного розвитку облдержадміністрації
ПШЕНИЧНИКОВ
Олександр Петрович
директор департаменту фізичної культури і спорту, сім’ї та молоді облдержадміністраціїЗаступник директора департаменту
економічного розвитку
облдержадміністрації
О.С.ПСАРЬОВЗАТВЕРДЖЕНО
Розпорядження голови
облдержадміністрації
від 23.10.2012 № Р-783/0/3-12
(у редакції розпорядження
голови облдержадміністрації
26.05.2015 № Р-233/0/3-15)

ПОЛОЖЕННЯ
про регіональну комісію з оцінки та проведення попереднього конкурсного відбору інвестиційних програм і проектів
регіонального розвитку, що можуть реалізуватися за рахунок
коштів державного фонду регіонального розвитку

1. Регіональна комісія з оцінки та проведення попереднього конкурсного відбору конкурсних програм і проектів регіонального розвитку, що можуть реалізовуватися за рахунок державного фонду регіонального розвитку (далі – Комісія), є постійно діючим органом обласної державної адміністрації, який утворюється нею для оцінки та проведення попереднього конкурсного відбору інвестиційних програм і проектів регіонального розвитку, що можуть відповідно до статті 241 Бюджетного кодексу України реалізовуватися за рахунок державного фонду регіонального розвитку (далі – інвестиційні програми і проекти).

2. Комісія у своїй діяльності керується Конституцією і законами України, а також указами Президента України та постановами Верховної Ради України, прийнятими відповідно до Конституції і законів України, актами Кабінету Міністрів України, обласної державної адміністрації та цим Положенням.

3. Основним завданням Комісії є проведення оцінки та попереднього конкурсного відбору інвестиційних програм і проектів.

4. Комісія відповідно до покладеного на неї завдання:
1) здійснює оцінку відповідності інвестиційних програм і проектів вимогам, передбаченим у законодавстві до інвестиційних програм і проектів;
2) проводить попередній конкурсний відбір інвестиційних програм і проектів;
3) за результатами оцінки та відбору надає облдержадміністрації узагальнений перелік інвестиційних програм і проектів;
4) інформує заявників (місцеві органи виконавчої влади та органи місцевого самоврядування) про результати проведеної оцінки та відбору.
5. Комісія має право:
1) залучати до участі у своїй роботі представників територіальних органів центральних органів виконавчої влади, громадських об’єднань, наукових та інших установ (за погодженням з їх керівниками), а також незалежних експертів (за згодою);
2) отримувати в установленому порядку від центральних і місцевих органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій інформацію, необхідну для виконання покладених на неї завдань;
3) утворювати у разі потреби для виконання покладених на неї завдань постійні та тимчасові робочі групи;
4) організовувати проведення нарад та інших заходів.

6. Комісія під час виконання покладених на неї завдань взаємодіє з державними органами, органами місцевого самоврядування, підприємствами, установами та організаціями.

7. Склад Комісії затверджує голова облдержадміністрації.

До складу Комісії включаються представники структурних підрозділів облдержадміністрації, а також органів місцевого самоврядування, територіальних органів центральних органів виконавчої влади, громадських об’єднань, наукових та інших установ (за погодженням з їх керівниками). До роботи Комісії можуть залучатися незалежні експерти (за згодою).

Інформація про склад та положення про Комісію розміщується на офіційному веб-сайті облдержадміністрації.

8. Формою роботи Комісії є засідання, що проводяться за рішенням її голови.

Засідання Комісії веде голова, а за його відсутності – заступник голови.

Підготовку матеріалів на засідання Комісії забезпечує її секретар.

Рішення вважаються схваленими, якщо за них проголосувало більш як половина присутніх на засіданні членів Комісії.

У разі рівного розподілу голосів вирішальним є голос головуючого на засіданні.
Рішення фіксуються у протоколі засідання, який підписується головуючим на засіданні та секретарем і надсилається усім членам Комісії.

Член Комісії, який не підтримує рішення, може викласти у письмовій формі свою окрему думку, що додається до протоколу засідання.

9. Організаційне, інформаційне, матеріально-технічне забезпечення діяльності Комісії здійснює облдержадміністрація.Заступник директора департаменту
економічного розвитку
облдержадміністрації
О.С.ПСАРЬОВ
АКТУАЛЬНІ ПРОЕКТИ
АРХІВ НОВИН
Погода
Погода уКиєві
Погода уДніпрі
Погода уКривому Розі
Погода уЗапоріжжі
Погода вОдесі

вологість:

тиск:

вітер:

вологість:

тиск:

вітер:

вологість:

тиск:

вітер:

вологість:

тиск:

вітер:

вологість:

тиск:

вітер: