ІНФОРМАЦІЯ про здійснення державної регуляторної політики місцевими органами виконавчої влади та органами місцевого самоврядування Дніпропетровської області відповідно до вимог Закону України "Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності" за 2017
31.01
12:14
Написати листаВерсія для друку

ІНФОРМАЦІЯ


про здійснення державної регуляторної політики
місцевими органами виконавчої влади та органами місцевого самоврядування Дніпропетровської області відповідно до вимог
Закону України “Про засади державної регуляторної політики
у сфері господарської діяльності” за 2017 рік


Структурним підрозділом, який відповідає в Дніпропетровській облдержадміністрації за здійснення державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності, визначено департамент економічного розвитку облдержадміністрації.
Основними завданнями у сфері реалізації державної регуляторної політики на 2017 рік були:
забезпечення дотримання вимог чинного законодавства України у сфері державної регуляторної політики;
планування діяльності з підготовки проектів регуляторних актів;
підготовка якісного та змістовного аналізу регуляторного впливу актів, у тому числі з використанням такої методики як Тест малого підприємництва
(М-Тест);
оприлюднення проектів регуляторних актів (разом з аналізом регуляторного впливу та М-Тестом) органів виконавчої влади та місцевого самоврядування у ЗМІ та мережі Інтернет з метою одержання зауважень і пропозицій від фізичних та юридичних осіб, їх об’єднань, а також відкриті обговорення цих проектів за участю представників громадськості;
відстеження результативності прийнятих регуляторних актів та їх перегляд на підставі отриманих звітів або за необхідністю;
здійснення інформаційної підтримки електронного переліку чинних регуляторних актів облдержадміністрації та забезпечення своєчасного його оновлення на офіційному веб-сайті облдержадміністрації;
посилення методичного забезпечення щодо впровадження державної регуляторної політики місцевими органами виконавчої влади, органами місцевого самоврядування;
запровадження ефективних форм моніторингу виконання основних засад чинного законодавства України з питань державної регуляторної політики;
оприлюднення інформації про здійснення регуляторної діяльності.

Відповідно до вимог Закону України “Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності” (із змінами, далі – Закон) державна регуляторна політика в Дніпропетровській області спрямована на:


вдосконалення правового регулювання господарських відносин;
вдосконалення адміністративних відносин між регуляторними органами (іншими органами державної влади) та суб’єктами господарювання;
недопущення прийняття економічно недоцільних і неефективних регуляторних актів;
зменшення втручання держави в діяльність суб’єктів господарювання;
усунення перешкод для розвитку господарської діяльності.
Виходячи з вищенаведеного, згідно з нормами Закону та з метою реалізації принципу послідовності й передбачуваності державної регуляторної політики, на підставі пропозицій структурних підрозділів облдержадміністрації – розробників проектів регуляторних актів, 09 грудня 2016 року затверджено План діяльності з підготовки проектів регуляторних актів облдержадміністрації на 2017 рік, до якого включено 1 проект акта. Зазначений План оприлюднено шляхом розміщення на офіційному веб-сайті облдержадміністрації у мережі Інтернет у розділі “ОДА”, рубриці “Регуляторна діяльність” (www.adm.dp.gov.ua).
Також в установленому Законом порядку були оприлюднені Плани діяльності з підготовки проектів регуляторних актів на 2017 рік органів місцевого самоврядування та райдержадміністрацій області.
У звітному періоді значну увагу приділено питанню належного дотримання регуляторними органами області обов’язкових вимог до проведення аналізу впливу регуляторного акта та складання відповідних документів, що пов’язано з набуттям чинності постанови Кабінету Міністрів України від 16 грудня 2015 року № 1151 “Про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 16 березня 2004 року № 308”.
Так, наприклад, з метою підтримки новостворених об’єднаних територіальних громад (далі – ОТГ) у процесах розробки, прийняття та подальшого супроводу офіційних документів, що є регуляторними актами, облдержадміністрацією підготовлено та доведено до відома сільських, селищних та міських рад методичні рекомендації, в яких викладений покроковий алгоритм щодо проходження всіх обов’язкових процедур, передбачених Законом.
Крім того, облдержадміністрацією розроблено посібник: “Типовий пакет рішень для ОТГ щодо документів, регламентуючих роботу ЦНАП”, в якому наведені шаблонні зразки документів, необхідних для документального створення центрів надання адміністративних послуг (далі – ЦНАП). Зокрема, це – положення ЦНАП, орієнтовний перелік адміністративних послуг, що мають надаватися через ЦНАП.
Враховуючи частину десяту статті 12 Закону України “Про адміністративні послуги”, зокрема належність регламенту ЦНАП до регуляторних актів, також підготовлено уніфіковані зразки регламенту Центру з аналізом регуляторного впливу та М-тестом до нього, які викладені у вищезазначеному посібнику.
З кожною ОТГ, що готує пакет таких документів, відпрацьований механізм тісної взаємодії, спрямований на забезпечення максимальної методичної підтримки з боку облдержадміністрації щодо дотримання вимог чинного законодавства України з питань державної регуляторної політики, зокрема в частині проведення аналізу впливу регуляторного акта.
Проекти регуляторних актів облдержадміністрації, місцевих органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування регіону з відповідними аналізами регуляторного впливу в обов’язковому порядку оприлюднювалися у місцевих друкованих засобах масової інформації і на офіційних веб-сторінках зазначених органів влади. Після офіційного оприлюднення цих документів проходила процедура отримання пропозицій і зауважень від фізичних та юридичних осіб, їх об’єднань.
Місцевими радами (їх виконавчими органами) та райдержадміністраціями активно вживалися заходи щодо залучення бізнес-спільноти до регуляторних процесів, забезпечення участі підприємців у підготовці й обговоренні проектів нормативно-правових актів місцевого рівня.
Протягом 2017 року місцевими регуляторними органами проведено 337 публічних обговорень проектів регуляторних актів, зокрема 140 громадських слухань, 125 круглих столів, 12 семінарів та 60 форумів і зборів.
Найбільш активними в цьому напрямі були Криворізька міська рада (її виконавчі органи), де протягом року проведено 137 заходів з публічного обговорення проектів регуляторних актів, а саме: 104 громадських слухання, 13 круглих столів, 8 семінарів та 12 форумів і зборів, а також сільські, селищні ради Софіївського району, де проведено 30 заходів з публічного обговорення проектів регуляторних актів, а саме: 6 громадських слухань, 12 круглих столів та 12 форумів і зборів.
Загалом за підсумками 2017 року регуляторними органами області прийнято 461 регуляторний акт.
У звітному періоді облдержадміністрація продовжила активну співпрацю в галузі державної регуляторної політики із завідувачем сектору представництва Державної регуляторної служби України у Дніпропетровській області О.М. Різником, а також з громадськими об’єднаннями підприємців, зокрема з Дніпропетровською обласною громадською організацією “Дніпропетровський координаційно-експертний центр з питань регуляторної політики” та громадською організацією “Інститут громадської експертизи”, насамперед, в частині підготовки незалежних експертних висновків щодо змісту проектів регуляторних актів та забезпечення методичної підтримки регуляторних органів стосовно ключових етапів проходження регуляторної процедури.
Також отримати нові знання та виробити практичні навички щодо грамотного застосування норм регуляторного законодавства та законодавства з питань державного нагляду (контролю) представники бізнес-об’єднань Дніпропетровщини разом з державними службовцями та посадовими особами місцевого самоврядування мали можливість під час семінару, організованого Державною регуляторною службою України 06 листопада 2017 року в м. Дніпро.
Крім того, у звітному періоді здійснювався постійний моніторинг заходів з відстеження результативності прийнятих регуляторних актів відповідно до затверджених Планів-графіків на 2017 рік. За минулий рік місцевими органами виконавчої влади та органами місцевого самоврядування області проведено 308 заходів з відстеження результативності регуляторних актів, з них: 165 базових, 61 повторний та 82 періодичних.
З метою організації виконання Закону, зокрема приведення регуляторних актів у відповідність до принципів державної регуляторної політики та недопущення прийняття економічно недоцільних регуляторних актів, за результатами проведених відстежень результативності прийнятих регуляторних актів здійснено перегляд таких актів. Зокрема, на місцевому рівні переглянуто 274 регуляторних акти, з них – 50 потребує внесення змін, 58 актів визнано такими, що потребують скасування, з яких 52 регуляторних акти скасовано.
Крім того, протягом року облдержадміністрацією забезпечено перегляд власних регуляторних актів та своєчасну актуалізацію електронного переліку таких документів, що розміщений на офіційному веб-сайті органу влади у мережі Інтернет у розділі “ОДА”, рубриці “Регуляторна діяльність” (www.adm.dp.gov.ua).
Станом на 01 січня 2018 року в облдержадміністрації є чинними 6 регуляторних актів. На 01 січня 2017 року цей показник становив 10 актів.
У минулому році також було продовжено роботу щодо приведення нормативно-правових актів райдержадміністрацій, регламентуючих роботу ЦНАП, у відповідність до вимог чинного законодавства України.
Так, згідно з листом Міністерства юстиції України від 21 березня 2017 року № 10412/1930-0-4-17/10.1 за результатами спільного з Міністерством економічного розвитку і торгівлі України, Державною регуляторною службою України опрацювання листа Дніпропетровської облдержадміністрації від 08 лютого 2017 року № 26-476/0/2-17, надісланого листом Кабінету Міністрів України від 21 лютого 2017 року № 5201/1/1-17, забезпечено прийняття 22 розпоряджень голів райдержадміністрацій щодо втрати чинності відповідних нормативно-правових актів, якими затверджувалися переліки адміністративних послуг, що надаються через ЦНАП, зареєстрованих територіальними органами Міністерства юстиції України до набрання чинності Закону України від 10 грудня 2015 року № 888-VIII “Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо розширення повноважень органів місцевого самоврядування та оптимізації надання адміністративних послуг”. Зазначені розпорядження в установленому законодавством порядку були подані на державну реєстрацію до Головного територіального управління юстиції у Дніпропетровській області без проходження процедур, передбачених Законом. При цьому 22 райдержадміністраціями області були прийняті нові акти щодо затвердження переліку адміністративних послуг, що надаються через ЦНАП, які державній реєстрації не підлягали.
У 2018 році облдержадміністрацією буде продовжено роботу щодо приведення нормативно-правових актів 22 райдержадміністрацій з питань роботи ЦНАП, зокрема положення про ЦНАП і регламентів ЦНАП, у відповідність до вимог чинного законодавства України.
Варто також зазначити, що за підсумками кожного з кварталів 2017 року готувалася інформація про стан упровадження державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності місцевими органами виконавчої влади та органами місцевого самоврядування області, яка розміщувалася на офіційному веб-ресурсі облдержадміністрації у розділі “ОДА”, в рубриці “Регуляторна діяльність”.

На виконання вимог Закону 07 грудня 2017 року головою облдержадміністрації затверджено Плани діяльності з підготовки проектів регуляторних актів облдержадміністрації на 2018 рік та проведення заходів облдержадміністрації з відстеження результативності прийнятих регуляторних актів на 2018 рік, які офіційно оприлюднені у мережі Інтернет, на власному веб-сайті.
Основні проблеми, над вирішенням яких велася робота впродовж 2017 року, пов’язані з удосконаленням якості підготовки аналізів регуляторного впливу проектів регуляторних актів з Тестом малого підприємництва (М-тестом), проведення відстежень результативності прийнятих регуляторних актів, підготовки відповідних звітів про результати відстеження результативності тощо. Це пов’язано, перш за все, з великою плинністю кадрів у місцевих органах державної влади та недостатнім рівнем володіння практичними навичками застосування норм і процедур законодавства з питань державної регуляторної політики. Особливо це стосується фахівців районних державних адміністрацій, сільських, селищних, районних рад. Як наслідок, приймаються економічно недоцільні та неефективні владні рішення, які, зрештою, підлягають скасуванню. Через відсутність у фахівців вищезазначених місцевих рад ґрунтовних знань в області регуляторної політики, відзначаються випадки, коли нормативно-правові акти, які по суті є регуляторними актами, проходять поза межами необхідних регуляторних процедур або навпаки прийняті регуляторні акти не містять норми регуляторного характеру, а їх прийняття не потребують реалізації процедур, передбачених Законом. У зв’язку з цим, постала нагальна потреба у вдосконаленні практичних навичок фахівців місцевих органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування щодо застосування норм державної регуляторної політики. Саме в цьому напрямі працювала облдержадміністрація в 2017 році шляхом надання постійної інформаційно-консультаційної та методичної допомоги місцевим органам виконавчої влади, органам місцевого самоврядування, їх посадовим особам щодо дотримання всіх обов’язкових процедур регуляторної політики, вдосконалення змісту документів, пов’язаних із впровадженням регуляторної діяльності.
Таким чином протягом 2017 року Дніпропетровською облдержадміністрацією вжито дієвих заходів щодо:
забезпечення прозорості, відкритості та передбачуваності нормативно-правової бази з питань розвитку підприємництва на місцевому рівні;
інформаційно-консультаційної та методичної підтримки реалізації державної регуляторної політики, особливо в ОТГ;
запровадження систематичного моніторингу щодо виконання регуляторними органами області Закону.
Пріоритетами у забезпеченні та реалізації державної регуляторної політики на території регіону в 2018 році є:
неухильне дотримання місцевими органами виконавчої влади та органами місцевого самоврядування вимог Закону;
здійснення систематичного моніторингу виконання структурними підрозділами облдержадміністрації, місцевими державними адміністраціями та органами місцевого самоврядування вимог чинного законодавства України з питань державної регуляторної політики шляхом отримання щоквартальної інформації, її узагальнення та аналізу з метою оприлюднення підготовленої звітності на офіційному веб-сайті облдержадміністрації;
приведення нормативно-правових актів райдержадміністрацій у відповідність до вимог чинного законодавства України, зокрема в частині роботи ЦНАП;
забезпечення своєчасної актуалізації електронного переліку чинних регуляторних актів облдержадміністрації;
проведення спеціалізованого навчання відповідальних фахівців місцевих органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування області з практичних питань здійснення державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності, у тому числі за принципом “кущових” семінарів, із залученням провідних експертів у зазначеній сфері, громадських організацій;
проведення тематичних зустрічей, круглих столів, тренінгів, обговорень з громадськістю питань реалізації прав у здійсненні державної регуляторної політики, громадського оцінювання відповідності нормативно-правових актів регуляторній політиці держави;
організація та проведення комплексного соціологічного опитування підприємців з вивчення бізнес-клімату в регіоні, експертного оцінювання відкритості діяльності державних органів та чіткого застосування законодавства.
Для забезпечення відкритості та прозорості діяльності місцевих органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування, реалізації права громадян та бізнес-об’єднань на участь у формуванні та реалізації державної політики зазначені вище заходи включені до Програми розвитку малого та середнього підприємництва у Дніпропетровській області на 2017 – 2018 роки, затвердженої рішенням сесії Дніпропетровської обласної ради від 02 грудня 2016 року № 124-7/VII (далі – Програма). Зокрема, передбачається активне залучення до виконання заходів Програми місцевих координаційних рад з питань розвитку підприємництва, представників громадських організацій та бізнес-асоціацій, громадських діячів, які беруть участь у визначенні актуальних проблем у сфері підприємництва та на основі проведеного аналізу розробляють пропозиції щодо вдосконалення чинного законодавства України, а також прийняття нормативно-правових актів місцевих органів державної влади або внесення змін до таких актів.
Облдержадміністрація і в поточному році продовжуватиме здійснення постійного моніторингу щодо виконання місцевими регуляторними органами регіону вимог Закону та забезпечення інформаційно-методичної підтримки реалізації державної регуляторної політики на території області.
АКТУАЛЬНІ ПРОЕКТИ
АРХІВ НОВИН
Погода
Погода уКиєві
Погода уДніпрі
Погода уКривому Розі
Погода уЗапоріжжі
Погода вОдесі

вологість:

тиск:

вітер:

вологість:

тиск:

вітер:

вологість:

тиск:

вітер:

вологість:

тиск:

вітер:

вологість:

тиск:

вітер: