Положення
21.06
12:36
Написати листаВерсія для друкуПОГОДЖЕНО
Розпорядження Дніпропетровської обласної
державної адміністрації 18.08.2011 N Р-546/0/3-11ПОЛОЖЕННЯ
про Регіональну раду підприємців у Дніпропетровській області

1. Регіональна рада підприємців у Дніпропетровській області (далі - Рада) є консультативно-дорадчим органом Дніпропетровської облдержадміністрації.

2. Рада у своїй діяльності керується Конституцією та законами України, актами Президента України та Кабінету Міністрів України, розпорядженнями голови облдержадміністрації, а також цим положенням (далі - Положення).
Положення про Раду погоджується з Дніпропетровською облдержадміністрацією та схвалюється на засіданні Ради.

3. Основними завданнями Ради є:

1) сприяння у створенні дієвого механізму взаємодії суб'єктів господарювання, громадських організацій підприємців, об'єднань підприємців та облдержадміністрації, органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування на засадах партнерства і відкритості, а також участь у формуванні та реалізації державної регуляторної політики і державної політики у сфері підприємництва в Дніпропетровській області;

2) підготовка пропозицій щодо внесення змін до нормативно-правових актів у сфері підприємництва;

3) розгляд проектів регіональних програм розвитку підприємництва та участь у проведенні аналізу їх виконання;

4) підготовка пропозицій до органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування щодо:
- створення правових, економічних та організаційних умов для забезпечення розвитку підприємництва в Дніпропетровській області;
- формування та реалізація в регіоні державної регуляторної політики і державної політики у сфері підприємництва, спрямованої на забезпечення захисту інтересів суб'єктів господарювання;
- розв'язання спірних питань у сфері підприємництва;

5) розвиток підприємницької ініціативи, підтримка та популяризація підприємницької діяльності, досвіду соціальної відповідальності бізнесу, відродження позитивних традицій та етичних принципів сфери підприємництва.

4. Рада має право:

1) утворювати робочі групи із залученням представників суб'єктів господарювання, громадських організацій підприємців, об'єднань підприємців, органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, наукових та експертних організацій (за згодою їх керівників), а також окремих фахівців;

2) отримувати в установленому порядку від органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій інформацію і матеріали, необхідні для виконання покладених на неї завдань;

3) отримувати від органів виконавчої влади інформаційну та консультативну підтримку;

4) подавати до органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування пропозиції з питань, що належать до їх компетенції.

5. Рада формується за територіальним принципом із числа представників суб'єктів господарювання, громадських організацій підприємців, об'єднань підприємців, організацій роботодавців, громадської ради при Дніпропетровській обласній державній адміністрації.
Персональний склад Ради затверджується розпорядженням голови облдержадміністрації згідно з поданими заявками протягом 30 календарних днів з дати їх подання.

6. Формою роботи Ради є засідання, що проводяться не рідше, ніж один раз на три місяці.
Порядок скликання та ведення засідань визначається регламентом Ради, який затверджується на її засіданні.

7. Раду очолює голова, який має першого заступника та заступника.
Рада на своєму засіданні обирає голову ради, його першого заступника та заступника простою більшістю голосів присутніх членів Ради.

8. Голова Ради здійснює керівництво її діяльністю.

9. Голова Ради рекомендується облдержадміністрацією для включення до складу Ради підприємців при Кабінеті Міністрів України.

10. Для забезпечення діяльності Ради може утворюватися секретаріат, керівник якого призначається головою Ради.

11. Рада на своєму засіданні затверджує положення про її секретаріат.

12. Члени Ради виконують свої обов'язки на громадських засадах.

13. На своїх засіданнях Рада схвалює пропозиції та рекомендації з питань, що належать до її компетенції.
Пропозиції та рекомендації вважаються схваленими, якщо за них проголосувало більше половини присутніх на засіданні членів Ради.
У разі рівного розподілу голосів вирішальним є голос головуючого на засіданні.
Пропозиції та рекомендації зазначаються у протоколі засідання, який підписується головуючим на засіданні та секретарем і надсилається всім членам Ради, голові облдержадміністрації.
Член Ради, який не підтримує пропозиції або рекомендації, може викласти у письмовій формі свою окрему думку, що додається до протоколу засідання.

14. Рада інформує громадськість про свою діяльність через місцеві засоби масової інформації та офіційний веб-сайт облдержадміністрації.

15. Рада може мати бланк зі своїм найменуванням та власний веб-сайт.

16. Організаційно-інформаційне забезпечення роботи Ради здійснює облдержадміністрація._____________________________________________________________________АКТУАЛЬНІ ПРОЕКТИ
АРХІВ НОВИН
Погода
Погода уКиєві
Погода уДніпрі
Погода уКривому Розі
Погода уЗапоріжжі
Погода вОдесі

вологість:

тиск:

вітер:

вологість:

тиск:

вітер:

вологість:

тиск:

вітер:

вологість:

тиск:

вітер:

вологість:

тиск:

вітер: