ОГОЛОШЕННЯ про проведення конкурсів з перевезення пасажирів на міжміських та приміських автобусних маршрутах загального користування, які не виходять за межі території Дніпропетровської області (внутрішньообласні маршрути)
28.11
17:12
Написати листаВерсія для друку

ОГОЛОШЕННЯ


про проведення конкурсів з перевезення пасажирів на міжміських та приміських автобусних маршрутах загального користування, які не виходять за межі території Дніпропетровської області
(внутрішньообласні маршрути)

Загальні положення:
Керуючись законами України “Про місцеві державні адміністрації”, “Про автомобільний транспорт”, постановою Кабінету Міністрів України від 03 грудня 2008 року № 1081 “Про затвердження Порядку проведення конкурсу з перевезення пасажирів на автобусному маршруті загального користування” (зі змінами), наказами Міністерства транспорту та зв’язку України: від 12 квітня 2007 року № 285 “Про затвердження Порядку визначення класу комфортності автобусів, сфери їхнього використання за видами сполучень та режимами руху”, зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 14 травня 2007 року за № 499/13766 (зі змінами), від 07 травня 2010 року № 278 “Про затвердження Порядку розроблення та затвердження паспорта автобусного маршруту”, зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 17 червня 2010 року за № 408/17703 (зі змінами), розпорядженням голови облдержадміністрації від 23 серпня 2012 року № Р-577/0/3-12 “Про затвердження умов конкурсу на перевезення пасажирів на міжміських та приміських автобусних маршрутах загального користування, які не виходять за межі території Дніпропетровської області (внутрішньообласні маршрути)”, зареєстрованим у Головному управлінні юстиції у Дніпропетровській області 28 серпня 2012 року за № 35/1769, розпорядженням голови облдержадміністрації від 27 листопада 2017 року № P-586/0/3-17 «Про проведення конкурсів з перевезення пасажирів на міжміських та приміських автобусних маршрутах загального користування, які не виходять за межі території Дніпропетровської області (внутрішньообласні маршрути) у грудні 2017 року», організатор перевезень Дніпропетровська обласна державна адміністрація оголошує відкриті конкурси з перевезення пасажирів на міжміських та приміських автобусних маршрутах загального користування, які не виходять за межі території Дніпропетровської області (внутрішньообласні маршрути) (далі – конкурси).

1) Організатор проведення конкурсів – Дніпропетровська обласна державна адміністрація.
Робочий орган – Державне підприємство «Інвестиційно-інноваційний центр», яке залучене Організатором на конкурсних умовах за договором для організації забезпечення і підготовки матеріалів для проведення засідань конкурсного комітету з проведення конкурсів на перевезення пасажирів автомобільним транспортом на міжміських та приміських автобусних маршрутах загального користування, які не виходять за межі території Дніпропетровської області (внутрішньообласні маршрути)” у відповідності до вимог статті 44 Закону України «Про автомобільний транспорт», пунктів 14-21 Порядку проведення конкурсу з перевезення пасажирів на автобусному маршруті загального користування, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 03 грудня 2008 року №1081 (зі змінами) та на підставі розпорядження голови облдержадміністрації від 08 вересня 2017 року
№ Р-438/0/3-17 “Про введення в дію рішення конкурсного комітету (протокол № 2 від 30.08.2017) з визначення підприємства, установи, організації незалежно від форм власності, що буде залучене для організації забезпечення і підготовки матеріалів для проведення засідань конкурсного комітету з проведення конкурсів на перевезення пасажирів автомобільним транспортом на міжміських та приміських автобусних маршрутах загального користування, які не виходять за межі території Дніпропетровської області (внутрішньообласні маршрути)”.


2) Порядковий номер та основні характеристики кожного об’єкта конкурсу визначені в додатку до розпорядження голови облдержадміністрації від 27 листопада 2017 року № P-586/0/3-17 (додається).

3) Умови конкурсу:
Умови конкурсу затверджені розпорядженням голови облдержадміністрації від 23 серпня 2012 року № Р-577/0/3-12 у відповідності до вимог Закону України «Про автомобільний транспорт», Порядку проведення конкурсу з перевезення пасажирів на автобусному маршруті загального користування, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 03 грудня 2008 року №1081 (зі змінами) та розміщені на офіційному веб-сайті Дніпропетровської обласної державної адміністрації в мережі інтернет (http://adm.dp.gov.ua).
Конкурси є відкритими для всіх претендентів та відбуваються відповідно до Закону України «Про автомобільний транспорт», згідно умов затверджених розпорядженням голови облдержадміністрації від 23 серпня 2012 року № Р-577/0/3-12 та об’єктів визначених у додатку до розпорядження голови облдержадміністрації від 27 листопада 2017 року № P-586/0/3-17, у порядку встановленому постановою Кабінету Міністрів України від 03 грудня 2008 року № 1081.

4) Порядок одержання необхідної інформації про об’єкти конкурсів:
Ознайомитись з характеристикою кожного об’єкта конкурсів можна на офіційному веб-сайті Дніпропетровської обласної державної адміністрації в мережі Інтернет (http://adm.dp.gov.ua) та/або у організатора конкурсів – Дніпропетровської обласної державної адміністрації, за адресою: м. Дніпро,
пр. Олександра Поля, 2, каб. № 207.


5) Кінцевий строк прийняття документів для участі у конкурсі:
Кінцевий строк прийняття документів для участі в конкурсі – 11 грудня 2017 року (включно) до 18 год. 00 хв.
Документи, що надійшли до організатора проведення конкурсів після встановленого строку, не розглядаються.

6) Найменування організації, режим її роботи та адреса, за якою подаються документи для участі у конкурсі:
Для участі у конкурсі автомобільний перевізник-претендент подає організатору конкурсу – Дніпропетровській обласній державній адміністрації за адресою: м. Дніпро, просп. Олександра Поля, 2, каб. 207, (режим роботи: понеділок – четвер з 09:00 до 18:00, п’ятниця – з 09:00 до 17:00, перерва – з 13:00 до 14:00, субота та неділя – вихідні дні) документи, визначені статтею 46 Закону України «Про автомобільний транспорт», пунктом 29 Порядку проведення конкурсу з перевезення пасажирів на автобусному маршруті загального користування, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 03 грудня 2008 року №1081 (зі змінами) окремо на кожний об’єкт конкурсу відповідну заяву за формою, визначеною згідно з додатком № 2 до Порядку проведення конкурсу з перевезення пасажирів на автобусному маршруті загального користування, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 03 грудня 2008 року №1081 (зі змінами).
Документи для участі в конкурсі пронумеровуються, прошиваються, підписуються уповноваженою особою перевізника-претендента та скріплюються печаткою з позначенням кількості сторінок цифрами і словами.
Документи для участі в конкурсі подаються перевізником-претендентом у двох закритих конвертах (пакетах).
Конверт (пакет) з позначкою № 1, який містить документи для участі в конкурсі, відкривається організатором конкурсу наступного дня після закінчення строку їх прийняття.
Конверт (пакет) з позначкою № 2, який містить документи з інформацією про те, на який об’єкт конкурсу подає документи перевізник претендент, відкривається під час засідання конкурсного комітету.
У разі подання перевізником-претендентом документів для участі в кількох конкурсах, що проводяться на одному засіданні, ним робиться однакова відмітка на конвертах № 1 і № 2, які стосуються одного і того ж конкурсу, що дасть змогу визначити приналежність їх один одному.
Подані на конкурс документи реєструються організатором у журналі обліку. Документи, подані несвоєчасно, не реєструються і повертаються автомобільному перевізникові з повідомленням про спосіб повернення коштів, внесених за участь у конкурсі.

7) Місце та дата одержання бланків документів для участі в конкурсі:
Бланки заяви на участь у конкурсі та анкети перевізника-претендента можна отримати з моменту розміщення оголошення на офіційному веб-сайті Дніпропетровської обласної державної адміністрації в мережі Інтернет (http://adm.dp.gov.ua) та в обласній суспільно-політичній газеті «Вісті Придніпров’я» з 28 листопада 2017 року за адресою: м. Дніпро,
пр. Олександра Поля, 2, каб. № 207.


8) Місце, дата та час початку проведення засідання конкурсного комітету:
Початок проведення засідання конкурсного комітету 29 грудня 2017 року об 11:00 годині за адресою (м. Дніпро, пр. Олександра Поля, 1, (зала засідань, 1-й поверх).

9) Розмір плати за участь у конкурсі
Плата за участь у конкурсі вноситься перевізником-претендентом на рахунок робочого органу у розмірі 4610,00 грн. (чотири тисячі шістсот десять грн. 00 коп) у т.ч. ПДВ 768,33 грн. за один об’єкт конкурсу, кількість яких визначена у додатку до розпорядження голови облдержадміністрації від 27 листопада 2017 року № P-586/0/3-17 «Про проведення конкурсів з перевезення пасажирів на міжміських та приміських автобусних маршрутах загального користування, які не виходять за межі території Дніпропетровської області (внутрішньообласні маршрути) у грудні 2017 року».
Плата за участь у конкурсі перераховується за реквізитами: Державне підприємство «Інвестиційно-інноваційний центр», код ЄДРПОУ 30838090, розрахунковий рахунок № 26008050278177 в ПАТ КБ «Приватбанк», МФО 305299, св-во ПДВ № 04411112, ІПН 308380904654; призначення платежу: «Плата за участь у конкурсі (дата проведення конкурсу)».

10) Телефон для довідок (електронна адреса або адреса веб-сайту) з питань проведення конкурсів:
Телефон для довідок: (056) 742-87-73.
Електронна адреса: dpiicdoda@gmail.com
Адреса веб-сайту: http://adm.dp.gov.uaАКТУАЛЬНІ ПРОЕКТИ
АРХІВ НОВИН
Погода
Погода уКиєві
Погода уДніпрі
Погода уКривому Розі
Погода уЗапоріжжі
Погода вОдесі

вологість:

тиск:

вітер:

вологість:

тиск:

вітер:

вологість:

тиск:

вітер:

вологість:

тиск:

вітер:

вологість:

тиск:

вітер: