КОНКУРС ПРОЕКТІВ ДЛЯ ІНСТИТУТІВ ГРОМАДЯНСЬКОГО СУСПІЛЬСТВА
15.04
17:22
Написати листаВерсія для друку
30.03.2018
ОГОЛОШЕННЯ
про проведення конкурсу з визначення програм (проектів, заходів), розроблених інститутами громадянського суспільства, для виконання (реалізації) яких надається фінансова підтримка за рахунок коштів обласного бюджету в 2019 році

Департамент інформаційної діяльності та комунікацій з громадськістю Дніпропетровської обласної державної адміністрації оголошує конкурс програм (проектів, заходів), розроблених інститутами громадянського суспільства для виконання яких надаватиметься фінансова підтримка у 2019 році за рахунок коштів обласного бюджету (далі – Конкурс). Прийом заявок триватиме до 31 жовтня 2018 року включно.

Конкурс проводиться відповідно до:


Порядку проведення конкурсу з визначення програм (проектів, заходів), розроблених інститутами громадянського суспільства, для виконання (реалізації) яких надається фінансова підтримка, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 12 жовтня 2011 року № 1049 (зі змінами та доповненнями) (далі – Порядок);
Регіональної програми сприяння розвитку громадянського суспільства у Дніпропетровській області на 2017 – 2020 роки, затвердженої рішенням Дніпропетровської обласної ради від 02 грудня 2016 року № 126-7/VIІ (далі – Регіональна програма);
Наказу директора департаменту інформаційної діяльності та комунікацій з громадськістю облдержадміністрації від 30 березня 2018 року № 5 “Про організацію проведення конкурсу з визначення програм (проектів, заходів), розроблених інститутами громадянського суспільства, для виконання (реалізації) яких надаватиметься фінансова підтримка за рахунок коштів обласного бюджету у 2019 році”.

Метою проведення конкурсу є залучення інститутів громадянського суспільства (далі – ІГС) до вирішення пріоритетних питань Дніпропетровщини.


У конкурсі беруть участь ІГС, зареєстровані в установленому порядку не пізніше ніж за два роки до оголошення конкурсу.

До участі у конкурсі не допускаються ІГС, які:


– перебувають у стані припинення діяльності;
– зареєстровані в установленому порядку менше, ніж два роки до дати оголошення конкурсу;
– визнано такими, що порушили вимоги бюджетного законодавства протягом одного або двох попередніх бюджетних періодів.

Проекти (програми, заходи), що подаються для участі у конкурсі, мають бути спрямовані на вирішення завдань регіональної політики за напрямами:

  − соціально-економічний розвиток;
  − культурно-просвітницька діяльність;
  − патріотичне виховання;
  − краєзнавча робота, охорона пам’яток історії та культури;
  − аналітична діяльність та проведення соціологічних досліджень;
  − допомога соціально незахищеним верствам населення;
  − екологічна безпека;
  − протидія корупції;
  − забезпечення захисту інформаційного простору;
  − популяризація літератури та читання.

У рамках конкурсу можуть бути підтримані такі види діяльності:
  − проведення круглих столів, конференцій, семінарів, конгресів, симпозіумів, тренінгів, курсів, фестивалів, виставок, інших навчальних, інформаційних та масових заходів;
  − видання довідників, брошур, буклетів, інформаційних листівок;
  − розробка та друк методичних та аналітичних матеріалів;
  − проведення соціальних опитувань, фокус-груп, анкетувань;
  − проведення інформаційних кампаній та організація висвітлення у засобах масової інформації певного виду діяльності;
  − консультування ІГС.

Не можуть бути підтримані проекти (програми, заходи), які:
  − спрямовані на отримання прибутку;
  − спрямовані на підтримку політичних партій;
  − не передбачають обласного рівня реалізації.

Граничний обсяг фінансування за рахунок бюджетних коштів однієї програми (проекту, заходу), що подається для участі в конкурсі становить 50 тис. гривень.


За рахунок бюджетних коштів може бути профінансовано не більше 75 % вартості програми (проекту, заходу). Решта 25 % необхідного обсягу фінансування програми (проекту, заходу) мають бути забезпечені ІГС у вигляді матеріальних чи нематеріальних ресурсів, у тому числі оплата вартості приміщення, техніки, обладнання, проїзду.
Регіональною програмою на проведення конкурсу у 2019 році передбачено 500 тис. гривень. Загальний фонд конкурсу визначатиметься після затвердження обласного бюджету на 2019 рік.

ІГС може подавати на конкурс кілька конкурсних пропозицій.

Конкурсні пропозиції, які подаються ІГС для участі у конкурсі, мають бути складені українською мовою та повинні містити:

  1) заяву про участь у конкурсі, складену за формою, що додається, за підписом керівника ІГС, скріпленим печаткою інституту (у разі наявності) (зразок заяви);
  2) копії свідоцтва про реєстрацію та статуту (положення) ІГС, скріплені його печаткою (у разі наявності);
  3) копію документа про включення ІГС до Реєстру неприбуткових установ та організацій, виданого територіальним органом ДФС не раніше ніж за 30 днів до дати оголошення конкурсу;
  4) опис програм (проектів, заходів) за формою, що додається (зразок опису програми);
  5) розрахунок витрат (кошторис) та інформацію про джерела фінансування, за формою, що додається (зразок кошторису);
  6) листи-підтвердження від органів державної влади, органів місцевого самоврядування та їх виконавчих органів, наукових установ, інститутів громадянського суспільства, інших установ та організацій, залученних до виконання (реалізації) програм (проектів, заходів);
  7) інформацію про діяльність та досвід виконання (реалізації) програм (проектів, заходів) протягом останніх двох років за рахунок бюджетних коштів та інших джерел фінансування, джерела фінансування, матеріально-технічну базу та кадрове забезпечення (у довільній формі).
   УВАГА!
   На кожному аркуші копій документів (крім заяви про участь, опису програми та кошторису), керівником ІГС здійснюється відповідний запис «Копія вірна», дата подання документів, ПІБ та власний підпис.

   Конкурсна пропозиція має бути подана у друкованому та електронному вигляді.

   Кожна сторінка конкурсної пропозиції має бути пронумерована, а сама пропозиція – прошита та скріплена печаткою ІГС (за наявності).
Виконання (реалізація) програм (проектів, заходів), що подаються для участі в конкурсі, має відбутися в березні – жовтні 2019 року.
Відповідальність за достовірність інформації, що міститься в конкурсній пропозиції, покладається на учасника конкурсу.
Конкурсна пропозиція не повертається учасникові конкурсу.

Конкурсні пропозиції приймаються щоденно, крім вихідних та святкових днів, з 10:00 до 13:00 та з 14:00 до 16:00, за адресою: м. Дніпро, проспект Олександра Поля, 1, каб. 225. Терміни подання конкурсних пропозицій – з 02 квітня по 31 жовтня 2018 року включно.

Конкурс проводитиметься трьома етапами, відповідно до Порядку.

Рішення конкурсної комісії з визначення програм (проектів, заходів), розроблених ІГС, для виконання (реалізації) яких надається фінансова підтримка з обласного бюджету в 2019 році розміщуються протягом трьох робочих днів на офіційному веб-сайті Дніпропетровської обласної державної адміністрації. Учасникові Конкурсу на його вимогу може бути надана копія протоколу засідання конкурсної комісії.Строки проведення Конкурсу:

  Оцінка конкурсних пропозицій та визначення їх рейтингу
  01 – 30 листопада 2018 року
  Визначення конкурсною комісією переможців Конкурсу та обсягів бюджетних коштів для надання фінансової підтримки для виконання (реалізації) кожної програми (проекту, заходу)
  Протягом 15 днів після затвердження обласного бюджету на 2019 рік
  Затвердження організатором конкурсу переліку ІГС, визначених переможцями Конкурсу
  Протягом 15 днів після визначення конкурсною комісією переможців Конкурсу

За додатковою інформацією звертатись до працівників департаменту інформаційної діяльності та комунікацій з громадськістю облдержадміністрації: провідного інспектора відділу стратегічного аналізу суспільно-політичної ситуації управління з питань внутрішньої політики ПІНКЕВИЧ Ірини Сергіївни та заступника начальника управління з питань внутрішньої політики – начальника відділу стратегічного аналізу суспільно-політичної ситуації ІНЖУВАТКІНОЇ Ольги Володимирівни.

  Контакти:
  тел.:
  (056) 770-90-44, (056) 770-90-45, (056) 742-70-70

  e-mail:
  reception@adm.dp.gov.ua (у темі листування вказати: «Конкурс проектів ІГС»)

(See attached file: Наказ № 5 від 30.03.2018.pdf)


(See attached file: Зразок заяви.pdf)
(See attached file: Зразок звіту.pdf)
(See attached file: Зразок опису програми.pdf)
(See attached file: Наказ № 5 від 30.03.2018.pdf)

15.12.2017

15 грудня 2017 року відбулося третє засідання конкурсної комісії департаменту з питання розгляду конкурсних пропозицій, розроблених інститутами громадянського суспільства, для виконання (реалізації) яких надається фінансова підтримка у 2018 році, на якому відбувся відкритий захист конкурсних пропозицій, допущених до другого етапу конкурсу керівниками та уповноваженими представниками відповідних громадських організацій, а також оцінювання та складання рейтингу конкурсних пропозицій.
Список переможців конкурсу з визначення програм (проектів, заходів), розроблених інститутами громадянського суспільства, для виконання (реалізації) яких надається фінансова підтримка у 2018 році за рахунок коштів обласного бюджету


з/п
Реєстра-ційний номер конкур-сної пропо-зиції
Назва проекту / громадського об’єднання – автора конкурсної пропозиції
Сумарний бал

1. 1
  “Десятий міжнародний дебатний турнір для школярів “DniproOpen 2018” /
  Громадська організація “Нове бачення”
180

2. 15
  “Практичний клас для школярів “Кібербезпека при використанні банківських платіжних карт” /
  Асоціація “Дніпровський Банківський Союз”
180

3. 2
  “Навчання демократії через дебати” /
  Громадська організація “Нове бачення”
179

4. 11
  “Сам витрачаю, бо вдало захищаю (Виготовлення інформаційного буклету “Пам’ятка з безпеки користувачів платіжних карт”)” /
  Асоціація “Дніпровський Банківський Союз”
179

5. 10
  “Допомога та запобігання при професійному вигоранні у вчителів, викладачів освітніх закладів, вихователів дитячих садків Дніпропетровської області” /
  Громадська організація “ТВОЯ Україна”
171

6. 8
  “Культура мови” /
  Громадська організація “Примножимо славу Придніпров’я”
153

7. 4
  “Розвиток ОСМ в об’єднаних громадах Дніпропетровщини” /
  Громадська організація “Асоціація представників органів самоорганізації населення”
123
12.12.2017
До уваги ІГС!

Департамент інформаційної діяльності та комунікацій з громадськістю Дніпропетровської обласної державної адміністрації інформує про те, що другий етап конкурсу з визначення програм (проектів, заходів), розроблених інститутами громадянського суспільства, для виконання (реалізації) яких надаватиметься фінансова підтримка за рахунок коштів обласного бюджету у 2018 році, а саме відкритий захист конкурсних пропозицій відбудеться 15 грудня 2017 року о 13.00 за адресою: м. Дніпро, проспект Олександра Поля, 1, каб. 322.
Департамент інформаційної діяльності
та комунікацій з громадськістю
облдержадміністрації

12.12.2017

11 грудня 2017 року відбулося друге засідання конкурсної комісії департаменту інформаційної діяльності та комунікацій з громадськістю облдержадміністрації для розгляду конкурсних пропозицій програм (проектів, заходів) інститутів громадянського суспільства, для виконання (реалізації) яких надається підтримка за рахунок коштів обласного бюджету в 2018 році під час якого було проведено розгляд 15-ти поданих конкурсних пропозицій та їх оцінювання за критеріями відповідності пріоритетним завданням, визначеним організатором конкурсу та відповідності обласному рівню виконання (реалізації) програми (проекту, заходу) з метою допуску до другого етапу конкурсу − відкритого захисту конкурсних пропозицій.

Протокол засідання комісії № 2: (See attached file: Протокол № 2.pdf)
11.12.2017

30 листопада 2017 року закінчився термін прийняття конкурсних пропозицій на конкурс з визначення програм (проектів, заходів), розроблених інститутами громадянського суспільства, для виконання (реалізації) яких надаватиметься фінансова підтримка за рахунок коштів обласного бюджету у 2018 році.

01 грудня 2017 року наказом директора департаменту інформаційної діяльності та комунікацій з громадськістю № 31 затверджений склад конкурсної комісії з визначення програм (проектів, заходів), розроблених інститутами громадянського суспільства, для виконання (реалізації) яких надаватиметься фінансова підтримка за рахунок коштів обласного бюджету у 2018 році.

08 грудня 2017 року у приміщені облдержадміністрації відбулося перше засідання конкурсної комісії департаменту інформаційної діяльності та комунікацій з громадськістю облдержадміністрації для розгляду конкурсних пропозицій програм (проектів, заходів) інститутів громадянського суспільства, для виконання (реалізації) яких надається підтримка за рахунок коштів обласного бюджету в 2018 році, на якому було затверджено Регламент роботи конкурсної комісії з визначення програм (проектів, заходів), розроблених інститутами громадянського суспільства, для виконання (реалізації) яких надається підтримка з обласного бюджету в 2018 році, а також графік проведення засідань конкурсної комісії у 2017 році з метою розгляду конкурсних пропозицій.


Наказ директора департаменту інформаційної діяльності та комунікацій з громадськістю облдержадміністрації від 01 грудня 2017 року № 31 про утворення конкурсної комісії: (See attached file: Наказ № 31 від 01.12.2017.pdf)

Протокол засідання комісії № 1: (See attached file: Протокол № 1.pdf)


02.11.2017


ОГОЛОШЕННЯ
До уваги ІГС!

Департамент інформаційної діяльності та комунікацій з громадськістю Дніпропетровської обласної державної адміністрації інформує про продовження терміну прийняття конкурсних пропозицій на конкурс
з визначення програм (проектів, заходів), розроблених інститутами громадянського суспільства, для виконання (реалізації) яких надаватиметься фінансова підтримка за рахунок коштів обласного бюджету у 2018 році
до 30 листопада 2017 року включно.
Конкурсні пропозиції подаються в друкованій і електронній формах
та приймаються щоденно, крім вихідних та святкових днів, з 10-00 до 13.00 та з 14.00 до 16-00, за адресою: м. Дніпро, проспект Олександра Поля, 1,
каб. 232.

Контактний телефон та електронна скринька: (056) 770-90-45; (056) 742-70-70; reception@adm.dp.gov.ua (у темі листування вказати: “Конкурс проектів ІГС”).

Департамент інформаційної діяльності
та комунікацій з громадськістю
облдержадміністрації


ДОДАТКОВА ІНФОРМАЦІЯ


______________________________________________________
Наказ:
(See attached file: Наказ 30 від 01.11.2017.pdf)
______________________________________________________

_______________________________________________________


31.03.2017

ОГОЛОШЕННЯ
про проведення конкурсу з визначення програм (проектів, заходів), розроблених інститутами громадянського суспільства, для виконання (реалізації) яких надається фінансова підтримка у 2018 році
за рахунок коштів Дніпропетровського обласного бюджету

Департамент інформаційної діяльності та комунікацій з громадськістю Дніпропетровської обласної державної адміністрації оголошує з 1 квітня 2017 року конкурс програм (проектів, заходів), розроблених інститутами громадянського суспільства для виконання яких надаватиметься фінансова підтримка за рахунок коштів обласного бюджету. Прийом заявок триватиме до 31 травня 2017 року включно.

Конкурс проводиться відповідно до Указу Президента про сприяння розвитку громадянського суспільства в Україні від 26 лютого 2016 року № 68/2016, Порядку проведення конкурсу, затвердженого постановою КМУ від 12.10.2011 року №1049 та на виконання Регіональної програми сприяння розвитку громадянського суспільства у Дніпропетровській області на 2017-2020 роки, затвердженої рішенням 7сесії обласної Ради VII скликання від 02 грудня 2016 року № 126 (далі – Регіональна програма), Порядку проведення конкурсу з визначення програм (проектів, заходів) для виконання (реалізації) яких надається фінансова підтримка, затвердженого наказом директора департаменту інформаційної діяльності та комунікацій з громадськістю облдержадміністрації від 30 березня 2017 року № 7.

Метою проведення конкурсу є залучення інститутів громадянського суспільства до вирішення пріоритетних питань Дніпропетровщини.

У конкурсі беруть участь інститути громадянського суспільства, зареєстровані в установленому порядку не пізніше ніж за два роки до оголошення конкурсу.

До участі у конкурсі не допускаються інститути громадянського суспільства, якщо:

– інформація, зазначена в конкурсній пропозиції, не відповідає інформації про інститут громадянського суспільства, що міститься у відкритих державних реєстрах;

– інститут громадянського суспільства зареєстрований в установленому порядку менше, ніж два роки до дати оголошення конкурсу;

– інститут громадянського суспільства відмовився від участі в конкурсі шляхом надсилання його організаторові офіційного листа;

– інститут громадянського суспільства перебуває у стадії припинення;

– конкурсну пропозицію подано після закінчення встановленого організатором строку подання конкурсних пропозицій та/або не в повному обсязі;

– установлено факт порушення інститутом громадянського суспільства вимог бюджетного законодавства протягом одного або двох попередніх бюджетних періодів.

Проекти (програми, заходи), що подаються для участі у конкурсі, мають бути спрямовані на вирішення завдань регіональної політики за напрямами:

– соціально-економічний розвиток;

– культурно-просвітницька діяльність;

– патріотичне виховання;

– краєзнавча робота, охорона пам’яток історії та культури;

– аналітична діяльність та проведення соціологічних досліджень;

– допомога соціально незахищеним верствам населення;

– екологічна безпека;

– протидія корупції.

У рамках конкурсу можуть бути підтримані такі види діяльності:

– проведення круглих столів, конференцій, семінарів, інших навчальних, інформаційних та масових заходів;

– консультування інститутів громадянського суспільства;

– інші види діяльності, необхідні для реалізації програм відповідно до чинного законодавства.

Не можуть бути підтримані проекти (програми, заходи), які:

– спрямовані на отримання прибутку;

– спрямовані на підтримку політичних партій;

– не передбачають обласного рівня реалізації.

Інститут громадянського суспільства, визнаний переможцем конкурсу, бере участь у фінансуванні проекту в розмірі не менше 25% загального кошторису проекту. Власний внесок інституту громадянського суспільства може бути забезпечений у вигляді матеріальних чи нематеріальних ресурсів, у тому числі оплата вартості приміщення, техніки, обладнання.

Інститут громадянського суспільства може подавати на конкурс кілька конкурсних пропозицій.

Конкурсні пропозиції, які подаються інститутами громадянського суспільства для участі у конкурсі, мають бути складені українською мовою.

Конкурсна пропозиція повинна містити:

– заяву про участь у конкурсі (додаток 1), складену за формою, зразок якої оприлюднений на офіційному веб-сайті обласної державної адміністрації у рубриці, за підписом керівника інституту громадянського суспільства, скріпленим печаткою інституту (у разі наявності);

– копії свідоцтва про реєстрацію інституту громадянського суспільства, статуту (положення), скріплені його печаткою (у разі наявності);

– копію документа, виданого територіальним органом ДФС не раніше ніж за 30 днів до дати оголошення проведення конкурсу, що підтверджує включення (на момент подання конкурсної пропозиції) інституту громадянського суспільства до Реєстру неприбуткових установ та організацій;

– опис програм (проектів, заходів) та кошторис витрат, необхідних для виконання (реалізації) програми (проекту, заходу) за формою (додаток 2) (зразок оприлюднений на офіційному веб-сайті обласної державної адміністрації;

– листи-підтвердження органів державної влади, органів місцевого самоврядування та їх виконавчих органів, наукових установ, інститутів громадянського суспільства, інших установ та організацій (в разі їх залучення до виконання (реалізації) програми (проекту, заходу);

– інформацію про діяльність інституту громадянського суспільства, зокрема досвід виконання (реалізації) програми (проекту, заходу) протягом останніх двох років за рахунок бюджетних коштів та інших джерел фінансування, джерела фінансування інституту громадянського суспільства, його матеріально-технічну базу та кадрове забезпечення. (Додаток 3)

Фінансування програм (проектів, заходів) здійснюється безпосередньо Департаментом інформаційної діяльності та комунікацій з громадськістю Дніпропетровської обласної державної адміністрації як головним розпорядником бюджетних коштів.

Надання фінансової підтримки здійснюється в межах асигнувань, передбачених в обласному бюджеті на 2018 рік.

Загальний фонд конкурсу становить 500 тис.грн.

Граничний обсяг фінансування за рахунок бюджетних коштів однієї програми (проекту, заходу), що подається для участі у конкурсі, становить 50 тис. грн.

УВАГА! На кожному аркуші копій документів (крім заяви про участь, опису програми та кошторисі), керівником громадської організації чи творчої спілки здійснюється відповідний запис «Копія вірна», дата подання документів, ПІБ та власний підпис.

Проекти (програми, заходи), що подаються для участі у конкурсі, можуть бути розраховані не більше ніж на один бюджетний рік.

Конкурсна пропозиція подається в друкованій та електронній формі.

Подана конкурсна пропозиція не повертається учасникові конкурсу.

Конкурсні пропозиції приймаються щоденно, крім вихідних та святкових днів, з 10-00 до 13.00 та з 14.00 до 16-00, за адресою: м. Дніпро, проспект Олександра Поля, 1, каб. 232. Терміни подання документів на конкурс – з 30 березня 2017 р. до 31 травня 2017 року включно.

За додатковою інформацією звертатись до заступника начальника управління з питань внутрішньої політики – начальника відділу стратегічного аналізу суспільно – політичної ситуації департаменту Інжуваткіної Ольги Володимирівни

Контактний телефон та електронна скринька: тел.: (056) 770-90-45;

(056) 742-70-70 reception@adm.dp.gov.ua (у темі листування вказати: «Конкурс проектів ІГС»). Конкурсна документація розміщена на офіційному сайті обласної державної адміністрації: www.adm.dp.gov.ua .Департамент інформаційної діяльності
та комунікацій з громадськістю
облдержадміністрації
ДОДАТКОВА ІНФОРМАЦІЯ


Наказ директора департаменту:
(See attached file: НАКАЗ про конкурс.pdf)
(See attached file: Наказ 13 вiд 01062017.pdf)
______________________________________________________
Заява від ІГС
(See attached file: Заява.docx)
______________________________________________________
Опис програми (проекту, заходу) ІГС
(See attached file: Опис Програми.docx)
______________________________________________________
Інформація про діяльність ІГС
(See attached file: Інформація про діяльність ІГС.docx)
______________________________________________________
МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ

щодо Порядку проведення конкурсу з
визначення програм (проектів, заходів), розроблених інститутами громадянського суспільства, для виконання (реалізації) яких надається фінансова підтримка
(See attached file: МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ.pdf)
______________________________________________________


АКТУАЛЬНІ ПРОЕКТИ
АРХІВ НОВИН
Погода
Погода уКиєві
Погода уДніпрі
Погода уКривому Розі
Погода уЗапоріжжі
Погода вОдесі

вологість:

тиск:

вітер:

вологість:

тиск:

вітер:

вологість:

тиск:

вітер:

вологість:

тиск:

вітер:

вологість:

тиск:

вітер: