Путівник Державного архіву Дніпропетровської області
15.12.2017 19:32
Нагальною вимогою часу стає інформатизація архівної справи. У архіві створено електронні бази даних на фонди архіву, розкуркулених, репресованих і висланих громадян, облікові картотеки фондів і справ архіву, запитів соціально-правового характеру, які постійно поповнюються.

Значне збільшення попиту на ретроспективну інформацію призвело до необхідності видання довідника, який би максимально повно знайомив користувачів із документальною та інформаційною базою архіву.

Основна мета даного видання Путівника – ознайомити дослідників із новими архівними фондами та колекціями, а також історичними джерелами, що надійшли на державне зберігання за останні 10 років. Саме цим і керувалися укладачі, що готували його до друку.

У четверте видання Путівника по фондах Державного архіву Дніпропетровської області увійшли характеристики всіх без винятку фондів, які зберігаються в архіві станом на 1 січня 2016 року.

Путівник складається із двох томів.

До першого тому включено 6 розділів:
До другого тому включено:
Основна частина Путівника складається з індивідуальних характеристик окремих фондів або груп однорідних фондів, які містять багатоаспектну документну інформацію.

Описова стаття включає наступні елементи:

ЗАВАНТАЖИТИ ФАЙЛИ:

(See attached file: Путівник_Держархів_том_1.pdf)

(See attached file: Путівник_Держархів_том_2.pdf)