№Р-54/0/3-08 від 15 лютого 2008 року "Про забезпечення виконання Указу Президента України від 7 лютого 2008 року №109/2008 „Про першочергові заходи щодо забезпечення реалізації та гарантування конституційного права на звернення до органів державної влади та органів місцевого самоврядування”
11.03
13:51
Написати листаВерсія для друку
ДНІПРОПЕТРОВСЬКА ОБЛАСНА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ

РОЗПОРЯДЖЕННЯ
голови обласної державної адміністрації
від 15 лютого 2008 року №Р-54/0/3-08


Про забезпечення виконання Указу Президента України
від 7 лютого 2008 року №109/2008
„Про першочергові заходи щодо забезпечення реалізації
та гарантування конституційного права на звернення
до органів державної влади та органів місцевого самоврядування”

Керуючись Конституцією України та Законом України „Про звернення громадян”, на виконання вимог Указу Президента України від 7 лютого 2008 року №109/2008 „Про першочергові заходи щодо забезпечення реалізації та гарантування конституційного права на звернення до органів державної влади та органів місцевого самоврядування”, з метою забезпечення реалізації та гарантування закріплених Конституцією України права на звернення до органів державної влади та органів місцевого самоврядування, права громадян на участь в управлінні державними справами, а також підвищення ефективності роботи органів державної влади та органів місцевого самоврядування зі зверненнями громадян, ураховуючи необхідність об’єктивного, всебічного і вчасного розгляду звернень громадян відповідно до вимог законодавства України:

1. Зобов’язати заступників голови облдержадміністрації, керівників структурних підрозділів облдержадміністрації, голів райдержадміністрацій, рекомендувати міським головам:

1.1. Здійснити докорінну перебудову роботи із зверненнями громадян, вжити невідкладних заходів щодо забезпечення реалізації конституційних прав громадян на письмове звернення та особистий прийом, обов’язкове одержання обґрунтованої відповіді, неухильного виконання норм Закону України „Про звернення громадян”, упорядкування роботи зі зверненнями громадян, зокрема, щодо:

недопущення надання неоднозначних, необґрунтованих або неповних відповідей за зверненнями громадян, із порушенням строків, установлених законодавством, безпідставної передачі розгляду звернень іншим органам;

викоренення практики визнання заяв чи скарг необґрунтованими без роз’яснення заявникам порядку оскарження прийнятих за ними рішень;

створення умов для участі заявників у перевірці поданих ними заяв чи скарг, надання можливості знайомитися з матеріалами перевірок відповідних звернень;

узяття під особистий контроль розгляду звернень та забезпечення проведення першочергового особистого прийому жінок, яким присвоєно почесне звання України „Мати-героїня”, інвалідів Великої Вітчизняної війни, Героїв Соціалістичної Праці, Героїв Радянського Союзу, Героїв України;

приділення особливої уваги вирішенню проблем, з якими звертаються ветерани війни та праці, інваліди, громадяни, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, громадяни з багатодітних сімей, одинокі матері та інші громадяни, які потребують соціального захисту та підтримки;

запровадження постійного контролю за організацією роботи зі зверненнями громадян;

з’ясування причин, що породжують повторні звернення громадян, систематичного аналізу випадків безпідставної відмови в задоволенні законних вимог заявників, проявів упередженості, халатності та формалізму при розгляді звернень;

вжиття заходів для поновлення прав і свобод громадян, порушених унаслідок недодержання вимог законодавства про звернення громадян, притягнення винних осіб у встановленому порядку до відповідальності, в тому числі до дисциплінарної відповідальності за невиконання чи неналежне виконання службових обов’язків щодо розгляду звернень громадян;

забезпечення створення та функціонування гарячих ліній і телефонів довіри, проведення широкої роз’яснювальної роботи з питань реалізації громадянами права на звернення та особистий прийом.1.2. Утворити постійно діючі комісії з питань розгляду звернень громадян на чолі з керівниками відповідних органів місцевої виконавчої влади та місцевого самоврядування із включенням до їх складу представників правоохоронних органів.

Головам райдержадміністрацій та міським головам до 4 березня 2008 року надати інформацію про утворення зазначених комісій та забезпечувати в подальшому проведення їх засідань не рідше одного разу на місяць.

2. Відділу роботи із зверненнями громадян облдержадміністрації (Тимофієва):

2.1. Розробити та затвердити річний графік перевірок додержання законодавства про звернення громадян у райдержадміністраціях, передбачивши проведення перевірок діяльності кожної з них не рідше двох разів на рік. Затверджений річний графік надати до Секретаріату Президента України.

2.2. Затвердити у десятиденний строк графіки проведення особистого прийому громадян посадовими особами облдержадміністрації, передбачивши, зокрема, участь в особистому прийомі заступників голови облдержадміністрації, проведення особистого прийому не рідше чотирьох разів на місяць, у тому числі двох особистих виїзних прийомів громадян, та забезпечувати проведення прийомів громадян за затвердженими графіками.

2.3. Запровадити періодичні, не рідше одного разу на рік, особисті доповіді голів райдержадміністрацій та рекомендувати звітувати міським головам перед головою облдержадміністрації про стан роботи із зверненнями громадян.

2.4. Забезпечити щомісячне проведення дня контролю, в рамках якого здійснювати виїзні перевірки стану виконання доручень, наданих місцевим органам виконавчої влади за результатами розгляду звернень громадян Президентом України, органами державної влади України вищого рівня та облдержадміністрацією.

2.5. Щоквартально оприлюднювати у засобах масової інформації та на офіційному веб-сайті облдержадміністрації узагальнені відомості про організацію роботи зі зверненнями громадян та вирішення порушених у них питань, надавати зазначені узагальнені відомості та дані щодо їх оприлюднення до Секретаріату Президента України.

2.6. Здійснювати постійний моніторинг додержання структурними підрозділами облдержадміністрації та райдержадміністраціями законодавства з питань звернень громадян.

2.7. Здійснювати постійний аналіз та узагальнювати питання, що порушуються у зверненнях громадян, особливо повторних, виявляти причини, що їх породжують, та за результатами такого аналізу вносити в установленому порядку пропозиції щодо розв’язання найбільш актуальних проблем, зокрема внесення змін до актів законодавства України.

3. Зобов’язати керівників структурних підрозділів облдержадміністрації, голів райдержадміністрацій та рекомендувати міським головам:

3.1. Затвердити графіки проведення особистого прийому громадян посадовими особами відповідних органів, передбачивши, зокрема, участь в особистому прийомі заступників керівників відповідних органів, проведення особистого прийому не рідше чотирьох разів на місяць, у тому числі двох особистих виїзних прийомів громадян, та забезпечувати проведення прийомів громадян за затвердженими графіками.


Графіки проведення особистого прийому, оновлені відповідно до вищезазначених вимог, надати до облдержадміністрації до 17 лютого 2008 року.

3.2. Систематично (щомісяця) звітувати письмово голові облдержадміністрації про виконану роботу із зверненнями громадян до 5 числа місяця, що настає за звітним.

4. Вважати таким, що втратило чинність, розпорядження голови облдержадміністрації від 16 вересня 2002 року №322-р „Про забезпечення виконання Указу Президента України від 13 серпня 2002 року №700/2002 „Про додаткові заходи щодо забезпечення реалізації громадянами конституційного права на звернення”.

5. Координацію роботи щодо виконання цього розпорядження покласти на начальника відділу роботи із зверненнями громадян облдержадміністрації Тимофієву Л.С., контроль – на заступника голови – керівника апарату облдержадміністрації Риженко А.Л.Голова облдержадміністрації
В.В.БОНДАР
АКТУАЛЬНІ ПРОЕКТИ
АРХІВ НОВИН
Погода
Погода уКиєві
Погода уДніпрі
Погода уКривому Розі
Погода уЗапоріжжі
Погода вОдесі

вологість:

тиск:

вітер:

вологість:

тиск:

вітер:

вологість:

тиск:

вітер:

вологість:

тиск:

вітер:

вологість:

тиск:

вітер: