№ Р-733/0/3-11 від 14 жовтня 2011 року "Про затвердження Переліку відомостей, що становлять службову інформацію в Дніпропетровській обласній державній адміністрації, при наявності яких документам присвоюється гриф “Для службового користування”
22.10
18:10
Написати листаВерсія для друку
ДНІПРОПЕТРОВСЬКА ОБЛАСНА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ

РОЗПОРЯДЖЕННЯ
голови обласної державної адміністрації
від 14 жовтня 2011 року № Р-733/0/3-11


Про затвердження Переліку
відомостей, що становлять
службову інформацію
в Дніпропетровській обласній
державній адміністрації,
при наявності яких
документам присвоюється гриф
“Для службового користування”


Керуючись законами України “Про місцеві державні адміністрації”, “Про доступ до публічної інформації”, відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 27 листопада 1998 року № 1893 “Про затвердження Інструкції про порядок обліку, зберігання і використання документів, справ, видань та інших матеріальних носіїв інформації, які містять службову інформацію” (із змінами та доповненнями), Указу Президента України від 5 травня 2011 року № 547/2011 “Питання забезпечення органами виконавчої влади доступу до публічної інформації”:

1. Затвердити Перелік відомостей, що становлять службову інформацію в Дніпропетровській обласній державній адміністрації, при наявності яких документам присвоюється гриф “Для службового користування” (додається).

2. Зобов’язати керівників структурних підрозділів облдержадміністрації під особисту відповідальність забезпечити правильність ведення обліку, зберігання та використання документів, які містять службову інформацію.

3. Головам райдержадміністрацій в місячний термін затвердити власні Переліки відомостей, що становлять службову інформацію в райдержадміністраціях, при наявності яких документам присвоюється гриф “Для службового користування”.

4. Визнати таким, що втратило чинність, розпорядження голови облдержадміністрації від 10 березня 2011 року № Р-100/0/3-11 “Про затвердження Переліку відомостей, які містять конфіденційну інформацію, що є власністю держави, яка утворюється в апараті, структурних підрозділах Дніпропетровської обласної державної адміністрації та якій надається гриф обмеження доступу “Для службового користування”.

5. Координацію роботи щодо виконання цього розпорядження покласти на загальний відділ облдержадміністрації, контроль – на заступника голови – керівника апарату облдержадміністрації Подоплєлову Н.Л.    Голова облдержадміністрації
    О.Ю. ВІЛКУЛ


ЗАТВЕРДЖЕНО
Розпорядження голови
облдержадміністрації
14.10.2011 № Р-733/0/3-11ПЕРЕЛІК
відомостей, що становлять службову інформацію
в Дніпропетровській обласній державній адміністрації,
при наявності яких документам присвоюється гриф
“Для службового користування”

І. З питань запобігання та протидії корупції

1.1. Інформація щодо:
1.1.1. Запитів до структурних і територіальних підрозділів Міністерства внутрішніх справ України, прокуратури, Служби безпеки України, Військової служби правопорядку Збройних Сил України, Державної податкової адміністрації України, Адміністрації Державної прикордонної служби України та Державної митної служби України і відповідей від них щодо наявності відомостей, які стосуються державних службовців облдержадміністрації та райдержадміністрацій області;
1.1.2. Корупційних правопорушень, відомості про які отримані із структурних та територіальних підрозділів Міністерства внутрішніх справ України, прокуратури, Служби безпеки України, Військової служби правопорядку Збройних Сил України, Державної податкової адміністрації України, Адміністрації Державної прикордонної служби України та Державної митної служби України;
1.1.3. Запитів до структурних і територіальних підрозділів Державної податкової адміністрації України та відповідей від них про наявність фінансових і податкових зобов’язань у відношенні державних службовців облдержадміністрації та райдержадміністрацій області;
1.1.4. Запитів до структурних і територіальних підрозділів Адміністрації Державної прикордонної служби України та відповідей від них про перетин державного кордону державними службовцями облдержадміністрації та райдержадміністрацій області;
1.1.5. Службових записок голові облдержадміністрації, в яких викладені факти, що можуть свідчити про вчинення корупційних правопорушень державними службовцями облдержадміністрації та райдержадміністрацій області та стосуватися особистого життя державних службовців;
1.1.6. Службових записок до Кабінету Міністрів України щодо стану справ з питань запобігання та протидії корупції, якщо ця інформація має відношення до особистого життя державного службовця.
ІІ. З питань боротьби з організованою злочинністю, безпеки держави

2.1. Інформація щодо:
2.1.1. Розслідування конкретних злочинів, знешкодження організованих угруповань;
2.1.2. Кадрової роботи правоохоронних органів, їх штатної чисельності, надзвичайних подій, пов’язаних з особовим складом;
2.1.3. Завдань та функцій органів Служби безпеки України;
2.1.4. Відомостей СБ України, МВС України, прокуратури області та інших контролюючих і правоохоронних органів, що надійшли до облдерж-адміністрації з грифом „Для службового користування”, та інформаційні листи, створені структурними підрозділами облдержадміністрації, що надаються у відповідь на звернення зазначених органів у разі, якщо інформація відповідає критеріям віднесення її до службової.

ІІІ. З питань мобілізаційної роботи та територіальної оборони

3.1. Інформація щодо:
3.1.1. Заходів мобілізаційної підготовки, мобілізаційного плану структурного підрозділу, крім документів, які становлять державну таємницю (згідно з наказом Міністерства економіки України від 18 травня 2007 року №140 „Про затвердження Переліку відомостей з питань мобілізаційної підготовки національної економіки, які містять конфіденційну інформацію, що є власністю держави”, зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 12.07.2007 за № 807/14074);
3.1.2. Організації та виконання завдань мобілізаційної підготовки та територіальної оборони, крім відомостей, що становлять державну таємницю, під час листування з центральними органами державної влади, структурними підрозділами облдержадміністрації, райдержадміністраціями та виконавчими комітетами міських рад області, підприємствами, установами і організаціями;
3.1.3. Планування, організації запровадження та фактичного стану заходів щодо реалізації державної політики у сфері запобігання і подолання кризових ситуацій, що спричинені екстремістськими або терористичними проявами, крім відомостей, що становлять державну таємницю;
3.1.4. Схем організації зв’язку з неповним переліком позивних та діючих частот;
3.1.5. Табелів термінових та строкових донесень, які не підпадають під дію Зводу відомостей, що становлять державну таємницю (далі – ЗВДТ);
3.1.6. Оперативно-технічної документації бойових постів та оперативних вузлів зв’язку;
3.1.7. Відомостей про пункти управління, які не підпадають під дію ЗВДТ;
3.1.8. Участі у заходах з антитерористичної діяльності, які не підпадають під дію ЗВДТ, що становлять державну таємницю;
3.1.9. Змісту документів мобілізаційного плану структурного підрозділу облдержадміністрації, крім документів, відомості в яких становлять державну таємницю;
3.1.10. Заходів мобілізаційної підготовки, мобілізаційного плану структурного підрозділу облдержадміністрації, крім відомостей, що становлять державну таємницю;
3.1.11. Відомостей про організацію та виконання завдань мобілізаційної підготовки та територіальної оборони, крім відомостей, що становлять державну таємницю, під час листування з центральними органами державної влади, структурними підрозділами облдержадміністрації, райдерж-адміністраціями та виконавчими комітетами міських рад області, підприємствами, установами і організаціями;
3.1.12. Відомостей щодо методичного та інформаційного забезпечення організації військового обліку військовозобов’язаних і призовників, бронювання військовозобов’язаних за підприємствами, установами і організаціями на період мобілізації та воєнного часу, розроблення мобілізаційних планів, організації територіальної оборони.
3.1.13. Переліку посад і професій, за якими бронюються військовозобов’язані.
3.1.14. Відомостей про кількість військовозобов’язаних, заброньованих за районними державними адміністраціями, управліннями, відділами та іншими структурними підрозділами обласної державної адміністрації, міськими та районними радами, підприємствами, установами, організаціями, які не виробляють озброєння (боєприпаси, військову техніку, спеціальні комплектуючі вироби до них).

ІV. З питань надзвичайних ситуацій
та цивільного захисту населення

4.1. Інформація щодо:
4.1.1. Організації реагування та дій у разі виникнення аварій на об’єктах, що мають стратегічне значення для економіки і безпеки держави;
4.1.2. Зведених відомостей про кількість та результати проведених навчань і тренувань з цивільного захисту, які не підпадають під дію ЗВДТ;
4.1.3. Виписок з таблиці позивних посадових осіб;
4.1.4. Виписок з радіоданих;
4.1.5. Заходів цивільного захисту на особливий період районів, міст, районів у містах, підприємств, установ, організацій, які не підпадають під дію ЗВДТ;
4.1.6. Відомостей про антитерористичні заходи на об’єктах поводження з радіоактивними відходами, які не підпадають під дію ЗВДТ;
4.1.7. Організації системи оповіщення цивільного захисту, побудови системи зв’язку, крім відомостей, що становлять державну таємницю;
4.1.8. Організації заходів цивільної оборони у структурних підрозділах облдержадміністрації, крім відомостей, що становлять державну таємницю;
4.1.9. Характеристик хімічно небезпечних об’єктів, які віднесені до І – ІІІ ступенів хімічної небезпеки;
4.1.10. Переліку об’єктів, віднесених до відповідних категорій з цивільної оборони;
4.1.11. Окремих показників з кількості, загальної площі та місткості захисних споруд ЦО (ЦЗ) на підприємствах (установах), містах, селищах та сільській місцевості;
4.1.12. Зведених відомостей наявності і дислокації об’єктів, що належать до категорій з цивільної оборони;
4.1.13. Часу та маршруту транспортування радіоактивних відходів;
4.1.14. Реєстраційних карток сховищ (місць тимчасового зберігання) радіоактивних відходів;
4.1.15. Документів з виникнення, розслідування та ліквідації наслідків будь-якого типу радіаційної аварії (глобальної, комунальної, радіаційно-ядерної), внаслідок якої втрачено контроль над джерелом іонізуючого випромінювання, проведення будь-яких робіт: реконструкції, будівництва, удосконалення роботи чи впровадження новітніх технологій на об’єктах ядерної енергетики та на об’єктах з особливим режимом роботи, радіаційного стану навколишнього середовища поблизу об’єктів, що використовують ядерні та радіаційні технології.
V. З питань будівництва і архітектури

5.1. Інформація щодо:
5.1.1. Проектування, будівництва метрополітену у місті Дніпропетровську:
плану траси дільниці метрополітену дрібного закладання на зйомці масштабу 1:2000;
поздовжніх профілів траси метрополітену дрібного закладання з планом ліній на зйомці масштабу 1:2000;
остаточних виконавчих креслень плану траси лінії метрополітену дрібного закладання на зйомці масштабу 1:500;
нанесення положень свердловин на зйомці масштабу 1:2000 з трасою для тунелів метрополітену дрібного закладання у разі, якщо зйомка не є таємною;
5.1.2. Інженерно-геологічних креслень у місцях перетину інших підземних споруд та ліній метрополітену глибокого закладання без прив’язки до тунелів метрополітену, якщо ці об’єкти не є таємними;
5.1.3. Планів розміщення автономних додаткових пристроїв лінії (дільниці) метрополітену глибокого та дрібного закладання при їх посадці дрібним закладанням;
5.1.4. Загальноув’язувальних креслень автономних додаткових пристроїв дрібного закладання при їх посадці дрібним закладанням;
5.1.5. Технічних характеристик вентиляційних, станційних, перегінних затворів та дверей метрополітену, розрахованих на додаткове навантаження;
5.1.6. Планів посадки та повздовжніх розрізів технологічних свердловин на ділянці метрополітену глибокого закладання для спуску бетону і вентиляції без прив’язки до тунелів метрополітену;
5.1.7. Планів і титульних списків капітального будівництва та капітального ремонту, державні акти на постійне землекористування об’єктів спецпризначення;
5.1.8. Планів та інженерно-геологічних розрізів водозабірних (артезіанських) свердловин з прив’язкою до споруд метрополітену дрібного закладання;
5.1.9. Планів міст та інших населених пунктів, виконаних на топографічних та картографічних матеріалах у масштабі:
1:50 000 і більше у будь-якій системі координат, крім державної;
1:100 000 у державній системі координат 1942 року або в іншій системі координат, але в Балтійській системі висот, які містять за сукупністю всіх показників повну інформацію для детального вивчення та оцінки місцевості;
5.1.10. Планово-картографічного матеріалу в місцевій та умовній системі координат масштабу 1:500000, 1:100000, 1:1000, 1:2000 у паперовому вигляді;
5.1.11. Індексних кадастрових карт у паперовому вигляді.
VІ. З питань транспорту та зв’язку

6.1. Інформація щодо:
6.1.1. Відомостей про дії чергових змін та посадових осіб структурних підрозділів облдержадміністрації, райдержадміністрацій, підприємств, установ і організацій зв’язку за встановленими нормами та схемами передачі сигналів оповіщення, особливо важливих телеграм з мобілізаційних питань, які не становлять державної таємниці;
6.1.2. Зведених відомостей про мобілізаційне розгортання відомчих формувань видів транспорту та галузі зв’язку;
6.1.3. Відомостей про абонентів місцевих телефонних мереж, які містяться у списках, що визначаються облдержадміністрацією, райдерж-адміністраціями області;
6.1.4. Відомостей за окремими показниками про організацію окремого об’єкта урядового та спеціального зв’язку;
6.1.5. Відомостей про встановлення, перевстановлення і зняття телефонних апаратів урядового зв’язку, а також довідники, переліки, списки абонентів урядового зв’язку.
VІІ. З питань охорони здоров’я

7.1. Інформація щодо:
7.1.1. Персоналізованих відомостей зі стану здоров’я громадян (захворюваність, інвалідність, смертність та фізичний розвиток);
7.1.2. Реєстру осіб, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, та інші реєстри осіб, хворих на різні захворювання;
7.1.3. Даних генетичних та інших досліджень, які є критеріями ідентифікації особи;
7.1.4. Відомостей за сукупністю всіх показників про роботу оперативного штабу головного управління охорони здоров’я облдержадміністрації з виконання оперативних завдань, направлених на стабілізацію епідситуації (документи, доручення, протоколи, доповідні та інші матеріали);
7.1.5. Відомостей про заходи, передбачені для забезпечення сталого функціонування органу охорони здоров’я, підприємства, установи, організації галузі охорони здоров’я;
7.1.6. Мобілізаційних завдань із замовлення на виробництво і поставку лікарських засобів та виробів медичного призначення в особливий період;
7.1.7. Забезпечення виконавців мобілізаційних завдань матеріально-технічними ресурсами в особливий період;
7.1.8. Показників праці і кадрів, джерел забезпечення кадрами галузі охорони здоров’я на особливий період;
7.1.9. Надання медичних послуг в галузі охорони здоров’я в особливий період;
7.1.10. Номенклатури, обсягів (норм), місць зберігання матеріальних цінностей мобілізаційного резерву закладів охорони здоров’я, підприємств, установ, організацій галузі охорони здоров’я;
7.1.11. Виробництва ветеринарного майна в особливий період.
VІІІ. З питань зовнішньоекономічних відносин

8.1. Інформація щодо:
8.1.1. Актів експертизи матеріальних носіїв інформації, які планується передати іноземцям під час візитів іноземних делегацій (додаток 15 до Інструкції про порядок обліку, зберігання і використання документів, справ, видань та інших матеріальних носіїв інформації, які містять конфіденційну інформацію, що є власністю держави);
8.1.2. Порядку охорони державної таємниці під час прийому іноземних делегацій, груп, окремих іноземців;
8.1.3. Зовнішньоекономічної діяльності суб’єктів господарювання, що стосується економічної безпеки регіону, держави;
8.1.4. Документів, пов’язаних з офіційними візитами до Дніпропетровської області перших осіб України та іноземних держав:
програм перебування та протоколів окремих заходів;
списків об’єктів відвідування та учасників заходів;
схем руху та розміщення учасників заходу на об’єктах відвідування;
8.1.5. Організаційних та технічних заходів з охорони інформації з обмеженим доступом під час міжнародного співробітництва.
ІХ. З питань забезпечення охорони державної таємниці

9.1. Інформація щодо:
9.1.1. Окремих показників планування та організації запровадження заходів забезпечення режиму секретності, фактичного стану, наявності недоліків в організації охорони державної таємниці, крім відомостей, що становлять державну таємницю;
9.1.2. Зведених відомостей з оформлення та надання допуску і доступу посадовим особам до державної таємниці;
9.1.3. Переліку посад працівників, зайняття яких потребує оформлення допуску до державної таємниці;
9.1.4. Організації та ведення секретного діловодства;
9.1.5. Відомостей, що розкривають зміст номенклатури секретних справ, журналів обліку секретного діловодства;
9.1.6. Актів приймання-передачі матеріальних носіїв секретної інформації під час зміни відповідального за режимно-секретну роботу в установі, організації;
9.1.7. Актів на знищення секретних документів і справ та облікових карток громадян про надання допуску до державної таємниці;
9.1.8. Зведених відомостей з надання звіту про стан забезпечення охорони державної таємниці в установі, організації;
9.1.9. Розкриття переліку режимних приміщень та місць їх розташування;
9.1.10. Обладнання приміщень, в яких проводяться секретні роботи або зберігаються матеріальні носії секретної інформації, заходи щодо їх охорони;
9.1.11. Перегляду грифу обмеження доступу до секретних матеріальних носіїв інформації;
9.1.12. Окремих показників планування, організації запровадження заходів, фактичного стану, наявності недоліків в організації охорони державної таємниці, у разі розголошення якої можливе настання перешкод для забезпечення охорони державної таємниці;
9.1.13. Організаційних та технічних заходів з охорони інформації з обмеженим доступом;
9.1.14. Обстеження, категоріювання приміщень та об’єктів інформаційної діяльності, інформаційно-телекомунікаційних систем і копіювально-розмножувальної техніки, в яких обробляється інформація з обмеженим доступом;
9.1.15. Експлуатації автоматизованих систем для обробки інформації з обмеженим доступом;
9.1.16. Проведення вимірювань комплексних систем захисту інформації автоматизованих систем для обробки інформації з обмеженим доступом;
9.1.17. Відомостей що розкривають систему охорони, пропускний та внутрішньооб’єктовий режим, технічне оснащення конкретного об’єкта, який охороняється;
9.1.18. Організації та результатів проведення службових розслідувань щодо конкретних фактів розголошення державної таємниці, втрат матеріальних носіїв секретної інформації, інших порушень режиму секретності.
Х. З питань життєзабезпечення

10.1. Інформація щодо:
10.1.1. Відомостей про фактичні об’єми запасів, місця розташування поверхневих або підземних резервних джерел водозабезпечення за сукупністю всіх показників у цілому щодо району, міста області;
10.1.2. Зведеного переліку підприємств та організацій із зазначенням місця їх дислокації стосовно району, міста області;
10.1.3. Розкриття координат місць приєднань до комунальних водоводів об’єктів промисловості;
10.1.4. Координат об’єктів джерел комунального водозабезпечення в місцях водозабору;
10.1.5. Фактичних обсягів запасів, місця розташування поверхневих або підземних резервних джерел водозабезпечення у районах та містах з населенням до 100 тис. осіб та більше, якщо такі відомості не становлять державну таємницю;
10.1.6. Запасів знезаражуючих речовин для очищення питної води;
10.1.7. Організаційних заходів та технічних засобів охорони об’єктів комунального водозабезпечення;
10.1.8. Комунально-побутових послуг, що надаються Збройним силам України, іншим військовим формуванням окремим підприємством, організацією сфери житлово-комунального господарства;
10.1.9. Формування пропозицій та виконання підприємствами робіт оборонного призначення, пріоритетних науково-технічних програм зі створення, модернізації та освоєння зразків озброєння і військової техніки та спеціальних технологій, що не підпадають під грифи таємності, на які не оформлені документи щодо захисту прав на інтелектуальну власність;
10.1.10. Формування пропозицій та виконання підприємствами робіт оборонного призначення, які не підпадають під гриф таємності;
10.1.11. Запасів державного резерву, що знаходяться на зберіганні підприємств;
10.1.12. Місцезнаходження баз, складів підприємств, організацій, на яких зберігаються вибухові та радіоактивні речовини, бойова вогнепальна зброя, сильнодіюча отрута, наркотичні речовини;
10.1.13. Зведених відомостей про номенклатуру та обсяги запасів матеріальних цінностей державного резерву на об’єктах агропромислового виробництва різних форм власності;
10.1.14. Витягів з переліку телефонних та телеграфних постійно діючих каналів.
10.1.15. Стану формування страхового фонду документації місцевих органів виконавчої влади з розкриттям переліків і складу документації на:
об’єкти і споруди системи життєзабезпечення;
об’єкти і споруди транспортних зв’язків;
об’єкти, споруди і вироби господарського значення;
об’єкти будівництва та історико-культурні пам’ятники.
ХІ. З питань забезпечення господарства області
корисними копалинами

11. Інформація щодо:
11.1.1. Розвіданих запасів та перспективних ресурсів окремих родовищ (ділянок) тих видів корисних копалин, балансові запаси яких в цілому в Україні становлять державну таємницю;
11.1.2. Розвіданих запасів та перспективних ресурсів окремих родовищ (ділянок) тих видів корисних копалин, які постановою Кабінету Міністрів України від 15 липня 1997 року № 742 “Про надання спеціальних дозволів на користування ділянками надр з метою геологічного вивчення та видобування стратегічно важливих корисних копалин” (зі змінами та доповненнями) віднесені
до стратегічно важливих, якщо вони перевищують мінімальні цифри запасів або ресурсів, передбачених зазначеною постановою;
11.1.3. Точного місцезнаходження на невеликій глибині (до 10 м) дорогоцінного, напівдорогоцінного каміння та самородних дорогоцінних металів.


Заступник голови –
керівник апарату
облдержадміністрації
Н.Л.ПОДОПЛЄЛОВА
Виконуюча обов’язки
начальника загального
відділу облдержадміністрації
Н.М.ФУРСА


АКТУАЛЬНІ ПРОЕКТИ
АРХІВ НОВИН
Погода
Погода уКиєві
Погода уДніпрі
Погода уКривому Розі
Погода уЗапоріжжі
Погода вОдесі

вологість:

тиск:

вітер:

вологість:

тиск:

вітер:

вологість:

тиск:

вітер:

вологість:

тиск:

вітер:

вологість:

тиск:

вітер: