про проведення конкурсу з перевезення пасажирів на міжміських та приміських автобусних маршрутах загального користування, які не виходять за межі території Дніпропетровської області
30.12
14:17
Написати листаВерсія для друку

ОГОЛОШЕННЯ


про проведення конкурсу з перевезення пасажирів на міжміських та приміських автобусних маршрутах загального користування, які не виходять за межі території Дніпропетровської області
(внутрішньообласні маршрути)
Загальні положення

Керуючись законами України „Про місцеві державні адміністрації”, „Про автомобільний транспорт”, постановою Кабінету Міністрів України від 03 грудня 2008 року №1081 „Про затвердження Порядку проведення конкурсу з перевезення пасажирів на автобусному маршруті загального користування” (зі змінами і доповненнями), наказами Міністерства транспорту та зв’язку України від 12 квітня 2007 року №285 „Про затвердження Порядку визначення класу комфортності автобусів, сфери їхнього використання за видами сполучень та режимами руху”, від 07 травня 2010 року №278 „Про затвердження Порядку розроблення та затвердження паспорта автобусного маршруту”, розпорядженнями голови облдержадміністрації від 23 серпня 2012 року № Р-577/0/3-12 „Про затвердження умов конкурсу на перевезення пасажирів на міжміських та приміських автобусних маршрутах загального користування, які не виходять за межі території Дніпропетровської області (внутрішньообласні маршрути)”, від 28 грудня 2015 року № Р-768/0/3-15 „Про проведення конкурсу з перевезення пасажирів на міжміських та приміських автобусних маршрутах загального користування, які не виходять за межі території Дніпропетровської області (внутрішньообласні маршрути) у лютому 2016 року”, організатор перевезень – Дніпропетровська облдержадміністрація оголошує конкурс з перевезення пасажирів на міжміських та приміських автобусних маршрутах загального користування, які не виходять за межі території Дніпропетровської області (внутрішньообласні маршрути) (далі - конкурс).
Організатором конкурсу є Дніпропетровська обласна державна адміністрація.
Організатором проведення конкурсу є управління інфраструктури Дніпропетровської облдержадміністрації.
Робочим органом є державне підприємство „Адміністративно-господарське підприємство”.
Порядковий номер, основні характеристики кожного об’єкта конкурсу визначені розпорядженнями голови облдержадміністрації від 28 грудня 2015 року № Р-768/0/3-15, інформація щодо схеми руху, найменування кінцевих зупинок, інших особливостей здійснення пасажирських перевезень міститься в паспортах маршрутів, ознайомитись з якими можна у організатора проведення конкурсу (м. Дніпропетровськ, пр. Кірова, 2, каб. № 224).
Умови конкурсу затверджені розпорядженням голови облдержадміні-страції від 23 серпня 2012 року № Р-577/0/3-12, яке оприлюднено в обласній суспільно-політичній газеті „Вісті Придніпров’я” від 04.09.2012 № 69 (1358) та розміщено офіційному веб-сайті Дніпропетровської обласної державної адміністрації в мережі Інтернет (www.adm.dp.gov.ua).
Конкурс є відкритим для всіх претендентів та відбувається відповідно до Закону України „Про автомобільний транспорт”, розпорядження голови облдержадміністрації від 23 серпня 2012 року № Р-577/0/3-12, у порядку, встановленому постановою Кабінету Міністрів України від 03 грудня 2008 року №1081.
Порядок одержання необхідної інформації про об’єкт конкурсу

Ознайомитись з характеристикою кожного об’єкту конкурсу також можна в обласній суспільно-політичній газеті „Вісті Придніпров’я” від 14.01.2016 або у організатора проведення конкурсу – управлінні інфраструктури Дніпропетровської облдержадміністрації (м. Дніпропетровськ, пр. Кірова, 2, каб. № 224).
Найменування організації, режим її роботи та адреса, за якою подаються документи для участі у конкурсі та кінцевий строк їх прийняття

Для участі у конкурсі перевізник-претендент подає організатору проведення конкурсу (м. Дніпропетровськ, пр. Кірова, 2, каб. № 224) окремо на кожний об’єкт конкурсу відповідну заяву за формою, визначеною постановою Кабінету Міністрів України від 03 грудня 2008 року №1081, і такі документи:
- нотаріально завірену копію ліцензії на право надання послуг із перевезення пасажирів (може подаватися в одному примірнику, якщо перевізник-претендент бере участь на кількох об’єктах конкурсу);
- перелік транспортних засобів, які пропонуються до використання на автобусному маршруті, із зазначенням марки, моделі, пасажиромісткості (з відміткою „з місцем водія/без місця водія”), VIN-коду транспортного засобу, державного номерного знака, року випуску транспортного засобу;
- копії ліцензійних карток на кожний автобус, який пропонується до використання на автобусному маршруті;
- документ, що підтверджує внесення плати за участь у конкурсі, із зазначенням дати проведення конкурсу;
- копії свідоцтв про реєстрацію транспортних засобів або тимчасових реєстраційних талонів автобусів, що пропонуються до використання на маршруті;
- копію документа, що підтверджує проведення процедури санації (за умови її проведення);
- перелік транспортних засобів, пристосованих для перевезення осіб з обмеженими фізичними можливостями, які пропонуються для роботи на автобусному маршруті, або письмова інформація про їх відсутність;
- анкету перевізника-претендента за формою, визначеною постановою Кабінету Міністрів України від 03 грудня 2008 року №1081;
- копії штатного розпису, податкового розрахунку сум доходу, нарахованого (сплаченого) на користь платників податку, і сум утриманого з них податку (форма N 1ДФ) за останні повні два квартали.
Документи для участі в конкурсі пронумеровуються, прошиваються, підписуються уповноваженою особою перевізника-претендента та скріплюються печаткою з позначенням кількості сторінок цифрами і словами.
Документи для участі в конкурсі подаються перевізником-претендентом у двох закритих конвертах (пакетах).
Конверт (пакет) з позначкою №1, який містить документи для
участі в конкурсі, відкривається організатором конкурсу наступного дня після закінчення строку їх прийняття.

Конверт (пакет) з позначкою №2, який містить документи з інформацією про те, на який об'єкт конкурсу подає документи перевізник-претендент, відкривається під час засідання конкурсного комітету.
У разі подання перевізником-претендентом документів для участі в кількох конкурсах, що проводяться на одному засіданні, ним робиться однакова відмітка на конвертах №1 і №2, які стосуються одного і того ж конкурсу, що дасть змогу визначити приналежність їх одне одному.
Подані на конкурс документи реєструються організатором або робочим органом у журналі обліку. Документи, подані несвоєчасно, не реєструються і повертаються автомобільному перевізникові з повідомленням про спосіб повернення коштів, внесених за участь в конкурсі.
Плата за участь у конкурсі вноситься перевізником-претендентом на рахунок робочого органу у розмірі 100,00 грн. (у т.ч. ПДВ 16,67 грн.) за один оборотний рейс на міжміських та приміських автобусних маршрутах загального користування, які не виходять за межі території Дніпропетровської області (внутрішньообласні маршрути), кількість яких визначена об’єктом конкурсу, але не більш ніж 5000,00 грн. (у т.ч. ПДВ 833,33 грн.) за участь на одному об’єкті конкурсу.
Плата за участь в конкурсі перераховується за реквізитами: отримувач - Державне підприємство «Адміністративно-господарське підприємство», код ЄДРПОУ 30838090, розрахунковий рахунок №26009050230426 в ПАТ „КБ Приватбанк”, МФО 305299, в платіжному документі вказати дату проведення конкурсу.
Бланки заяви на участь у конкурсі та анкети перевізника-претендента можна отримати за адресою: м. Дніпропетровськ, пр. Кірова, 2, каб. № 224.
Телефони для довідок: (056) 742-87-73.
Документи подаються щоденно с 10.00 год. до 17.00 год., крім святкових та вихідних днів. Кінцевий строк прийняття документів – 27 січня 2016 року до 17.00 год.
Документи, які надійшли до організатора проведення конкурсу після встановленого строку, не розглядаються.

Місце, дата та час початку проведення засідання конкурсного комітету
  Початок проведення конкурсу 15 лютого 2016 року о 10.00 год. за адресою: м. Дніпропетровськ пр. Кірова, 1, каб. № 322.


  Додаткова інформація


  ДНІПРОПЕТРОВСЬКА ОБЛАСНА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ

  РОЗПОРЯДЖЕННЯ
  голови обласної державної адміністрації
  від 28 грудня 2015 року № Р-768/0/3-15

  Про проведення конкурсу з перевезення пасажирів
  на міжміських та приміських автобусних маршрутах
  загального користування, які не виходять за межі території
  Дніпропетровської області (внутрішньообласні маршрути)
  у лютому 2016 року


  Керуючись законами України „Про місцеві державні адміністрації”, „Про автомобільний транспорт”, постановою Кабінету Міністрів України від 03 грудня 2008 року № 1081 „Про затвердження Порядку проведення конкурсу з перевезення пасажирів на автобусному маршруті загального користування” (зі змінами і доповненнями), наказами Міністерства транспорту та зв’язку України: від 12 квітня 2007 року № 285 „Про затвердження Порядку визначення класу комфортності автобусів, сфери їхнього використання за видами сполучень та режимами руху”, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 14 травня 2007 року за № 499/13766 (зі змінами і доповненнями), від 07 травня 2010 року № 278 „Про затвердження Порядку розроблення та затвердження паспорта автобусного маршруту”, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 17 червня 2010 року за № 408/17703 (зі змінами і доповненнями), розпорядженням голови облдержадміністрації від 23 серпня 2012 року № Р-577/0/3-12 „Про затвердження умов конкурсу на перевезення пасажирів на міжміських та приміських автобусних маршрутах загального користування, які не виходять за межі території Дніпропетровської області (внутрішньообласні маршрути)”, зареєстрованим в Головному управлінні юстиції у Дніпропетровській області 28 серпня 2012 року за № 35/1769, з метою залучення на конкурсних засадах автомобільних перевізників для роботи на міжміських та приміських автобусних маршрутах загального користування, які не виходять за межі території Дніпропетровської області (внутрішньообласні маршрути):

  1. Провести у лютому 2016 року конкурс з перевезення пасажирів на міжміських та приміських автобусних маршрутах загального користування, які не виходять за межі території Дніпропетровської області (внутрішньообласні маршрути).

  2. Визначити об’єкти конкурсу з перевезення пасажирів на міжміських та приміських автобусних маршрутах загального користування, які не виходять за межі території Дніпропетровської області (внутрішньообласні маршрути), згідно з додатком.

  3. Управлінню інфраструктури облдержадміністрації забезпечити:
  1) оприлюднення оголошення про проведення конкурсу з перевезення пасажирів на міжміських та приміських автобусних маршрутах загального користування, які не виходять за межі території Дніпропетровської області (внутрішньообласні маршрути), та розміщення його на офіційному веб-сайті Дніпропетровської обласної державної адміністрації відповідно до розпорядження голови облдержадміністрації від 23 серпня 2012 року № Р-577/0/3-12 „Про затвердження умов конкурсу на перевезення пасажирів на міжміських та приміських автобусних маршрутах загального користування, які не виходять за межі території Дніпропетровської області (внутрішньообласні маршрути)”, зареєстрованого в Головному управлінні юстиції у Дніпро-петровській області 28 серпня 2012 року за № 35/1769;
  2) проведення конкурсу згідно з чинним законодавством України.

  4. Координацію роботи щодо виконання цього розпорядження покласти на управління інфраструктури облдержадміністрації, контроль – на заступника голови облдержадміністрації згідно з розподілом функціональних повноважень.  Голова облдержадміністрації _______________ В.М.РЕЗНІЧЕНКО  Додаток
  до розпорядження голови
  облдержадміністрації
  28.12.2015 № Р-768/0/3-15

  ОБ’ЄКТИ КОНКУРСУ
  з перевезення пасажирів на міжміських та приміських автобусних маршрутах загального користування,
  які не виходять за межі території Дніпропетровської області (внутрішньообласні маршрути)  Порядкові номери об’єктів конкурсу
  Номер приміського маршруту/ міжміський
  Початковий та кінцевий
  пункти маршруту
  (найменування кінцевих зупинок)
  Кількість графіків руху (автобусів)/оборотних рейсів, маршрут або сукупність оборотних рейсів
  Вимоги до рухомого складу
  (клас, пасажиро-місткість)
  Для приміських маршрутів
  Періодичність виконання перевезень
  Орієнтовний інтервал руху
  (год. - хв.)
  Режим руху
  Для міжміських маршрутів
  Номери рейсів,
  час відправлення з кінцевих пунктів та прибуття до них
  (год. - хв.)
  Орієнтовна протяж-ність, км
  1
  107
  м. Верхньодніпровськ –
  с-ще Дніпровське
  2/11
  І, ІІ, ІІІ
  від 0-10 до 2-20
  звичайний
  щоденно
  2
  108
  м. Верхньодніпровськ –
  м. Вільногірськ ч/з с. Боровківка
  1/2
  І, ІІ, ІІІ
  від 8-20 до 9-15
  звичайний
  щоденно
  3
  237
  м. Дніпропетровськ – м. Підгородне
  3/16,5
  І, ІІ, ІІІ
  від 0-20 до 2-55
  звичайний
  щоденно
  4
  604
  м. Марганець – с. Зоря
  1/6
  А, В, І, ІІ, ІІІ понад
  14 місць для сидіння
  від 1-34 до 3-45
  звичайний
  щоденно
  5
  809
  м. Павлоград АС – Васильківка АС
  ч/з с. Воскресенівку
  1/6
  А, В, І, ІІ,
  ІІІ понад
  14 місць
  для сидіння
  від 1-45 до 3-00
  звичайний
  щоденно
  6
  між
   м. Синельникове
   (вул. Виконкомівська) –
   с-ще Покровське ч/з с-ще Васильківка
  1/1
  ІІ, ІІІ
   № 02511
   м. Синельникове –
   с-ще Покровське:
   відправлення: 7-00;
   прибуття: 8-55.
   № 02512
   с-ще Покровське –
   м. Синельникове:
   відправлення: 12-00;
   прибуття: 13-55.
  92
   щоденно
  7
  між
   м. Дніпропетровськ – с. Новопавлівка ч/з с-ще Васильківка
  1/1
  ІІ, ІІІ
   № 02513
   м. Дніпропетровськ –
   с. Новопавлівка:
   відправлення: 15-20;
   прибуття: 18-57.
   № 02514
   с. Новопавлівка –
   м. Дніпропетровськ:
   відправлення: 4-50;
   прибуття: 8-27.
  191
   щоденно
  8
  між
   м. Павлоград АС – с. Терни
  1/3
  ІІ, ІІІ
   №№ 02501, 02503, 02505
   м. Павлоград – с. Терни:
   відправлення: 4-40; 10-50;
   14-45;
   прибуття: 6-00; 12-30; 16-30.
   №№ 02502, 02504, 02506
   с. Терни – м. Павлоград:
   відправлення: 6-15; 13-00;
   17-00;
   прибуття: 7-55; 14-15; 18-15.
  72
   щоденно
  9
  між
   м. Дніпропетровськ – с. Юр’ївка
  1/2
  ІІ, ІІІ
   №№ 02507, 02509
   м. Дніпропетровськ –
   с. Юр’ївка:
   відправлення: 9-30; 15-10;
   прибуття: 11-30; 18-20.
   №№ 02508, 02510
   с. Юр’ївка –
   м. Дніпропетровськ:
   відправлення: 5-00; 11-35;
   прибуття: 8-20; 13-40.
  111/151
   щоденно


   Виконуючий обов’язки начальника
   управління інфраструктури
   облдержадміністрації +++++++++++++++++++ Г.В.НЕМОГА

  АКТУАЛЬНІ ПРОЕКТИ
  АРХІВ НОВИН
  Погода
  Погода уКиєві
  Погода уДніпрі
  Погода уКривому Розі
  Погода уЗапоріжжі
  Погода вОдесі

  вологість:

  тиск:

  вітер:

  вологість:

  тиск:

  вітер:

  вологість:

  тиск:

  вітер:

  вологість:

  тиск:

  вітер:

  вологість:

  тиск:

  вітер: