Про проведення конкурсу з перевезення пасажирів на міжміських та приміських автобусних маршрутах
03.03
16:39
Написати листаВерсія для друку

ОГОЛОШЕННЯ


про проведення конкурсу з перевезення пасажирів на міжміських та приміських автобусних маршрутах загального користування, які не виходять за межі території Дніпропетровської області
(внутрішньообласні маршрути), у травні 2016 року

Загальні положення

Керуючись законами України „Про місцеві державні адміністрації”, „Про автомобільний транспорт”, постановою Кабінету Міністрів України від 03 грудня 2008 року №1081 „Про затвердження Порядку проведення конкурсу з перевезення пасажирів на автобусному маршруті загального користування” (зі змінами і доповненнями), наказами Міністерства транспорту та зв’язку України від 12 квітня 2007 року №285 „Про затвердження Порядку визначення класу комфортності автобусів, сфери їхнього використання за видами сполучень та режимами руху”, від 07 травня 2010 року №278 „Про затвердження Порядку розроблення та затвердження паспорта автобусного маршруту”, розпорядженнями голови облдержадміністрації від 23 серпня 2012 року № Р-577/0/3-12 „Про затвердження умов конкурсу на перевезення пасажирів на міжміських та приміських автобусних маршрутах загального користування, які не виходять за межі території Дніпропетровської області (внутрішньообласні маршрути)”, від 1 березня 2016 року № Р-82/0/3-16 „Про проведення конкурсу з перевезення пасажирів на міжміських та приміських автобусних маршрутах загального користування, які не виходять за межі території Дніпропетровської області (внутрішньообласні маршрути) у травні 2016 року”, організатор перевезень – Дніпропетровська облдержадміністрація оголошує конкурс з перевезення пасажирів на міжміських та приміських автобусних маршрутах загального користування, які не виходять за межі території Дніпропетровської області (внутрішньообласні маршрути) (далі - конкурс).
Організатором конкурсу є Дніпропетровська обласна державна адміністрація.
Порядковий номер, основні характеристики кожного об’єкта конкурсу визначені розпорядженнями голови облдержадміністрації від 1 березня 2016 року № Р-82/0/3-16, інформація щодо схеми руху, найменування кінцевих зупинок, інших особливостей здійснення пасажирських перевезень міститься в паспортах маршрутів, ознайомитись з якими можна у організатора проведення конкурсу (м. Дніпропетровськ, пр. Кірова, 2, каб. № 224).
Умови конкурсу затверджені розпорядженням голови облдержадміні-страції від 23 серпня 2012 року № Р-577/0/3-12, яке оприлюднено в обласній суспільно-політичній газеті „Вісті Придніпров’я” від 04.09.2012 № 69 (1358) та розміщено офіційному веб-сайті Дніпропетровської обласної державної адміністрації в мережі Інтернет (www.adm.dp.gov.ua).
Конкурс є відкритим для всіх претендентів та відбувається відповідно до Закону України „Про автомобільний транспорт”, розпорядження голови облдержадміністрації від 23 серпня 2012 року № Р-577/0/3-12, у порядку, встановленому постановою Кабінету Міністрів України від 03 грудня 2008 року №1081.

Порядок одержання необхідної інформації про об’єкт конкурсу

Ознайомитись з характеристикою кожного об’єкту конкурсу також можна в обласній суспільно-політичній газеті „Вісті Придніпров’я” від 15.03.2016 або у організатора проведення конкурсу (м. Дніпропетровськ, пр. Кірова, 2, каб. № 224).

Найменування організації, режим її роботи та адреса, за якою подаються документи для участі у конкурсі та кінцевий строк їх прийняття

Для участі у конкурсі перевізник-претендент подає організатору проведення конкурсу (м. Дніпропетровськ, пр. Кірова, 2, каб. № 224) окремо на кожний об’єкт конкурсу відповідну заяву за формою, визначеною постановою Кабінету Міністрів України від 03 грудня 2008 року №1081, і такі документи:
- нотаріально завірену копію ліцензії на право надання послуг із перевезення пасажирів (може подаватися в одному примірнику, якщо перевізник-претендент бере участь на кількох об’єктах конкурсу);
- перелік транспортних засобів, які пропонуються до використання на автобусному маршруті, із зазначенням марки, моделі, пасажиромісткості (з відміткою „з місцем водія/без місця водія”), VIN-коду транспортного засобу, державного номерного знака, року випуску транспортного засобу;
- копії ліцензійних карток на кожний автобус, який пропонується до використання на автобусному маршруті;
- відомості за підписом суб’єкта господарювання про автобуси,
які будуть використовуватися на автобусному маршруті з зазначенням
підстав для їх використання перевізником;

- копії свідоцтв про реєстрацію транспортних засобів або тимчасових реєстраційних талонів автобусів, що пропонуються до використання на маршруті;
- копію документа, що підтверджує проведення процедури санації (за умови її проведення);
- перелік транспортних засобів, пристосованих для перевезення осіб з обмеженими фізичними можливостями, які пропонуються для роботи на автобусному маршруті, або письмова інформація про їх відсутність;
- анкету перевізника-претендента за формою, визначеною постановою Кабінету Міністрів України від 03 грудня 2008 року №1081;
- копії штатного розпису, податкового розрахунку сум доходу, нарахованого (сплаченого) на користь платників податку, і сум утриманого з них податку (форма N 1ДФ) за останні повні два квартали;
- інформацію довільної форми про те, що перевізником-претендентом (вказати найменування перевізника) не вносилася плата за участь у конкурсі у зв`язку з відсутністю такої вимоги в оголошенні облдержадміністрації про проведення конкурсів, розміщеному в обласній суспільно-політичній газеті „Вісті Придніпров’я” від 15.03.2016 № 17 (1716);
Документи для участі в конкурсі пронумеровуються, прошиваються, підписуються уповноваженою особою перевізника-претендента та скріплюються печаткою з позначенням кількості сторінок цифрами і словами.
Документи для участі в конкурсі подаються перевізником-претендентом у двох закритих конвертах (пакетах).
Конверт (пакет) з позначкою №1, який містить документи для
участі в конкурсі, відкривається організатором конкурсу наступного дня після закінчення строку їх прийняття.

Конверт (пакет) з позначкою №2, який містить документи з інформацією про те, на який об'єкт конкурсу подає документи перевізник-претендент, відкривається під час засідання конкурсного комітету.
У разі подання перевізником-претендентом документів для участі в кількох конкурсах, що проводяться на одному засіданні, ним робиться однакова відмітка на конвертах №1 і №2, які стосуються одного і того ж конкурсу, що дасть змогу визначити приналежність їх одне одному.
Подані на конкурс документи реєструються організатором у журналі обліку. Документи, подані несвоєчасно, не реєструються і повертаються автомобільному перевізникові з повідомленням.
Плата за участь у конкурсі не стягується.
Бланки заяви на участь у конкурсі та анкети перевізника-претендента можна отримати за адресою: м. Дніпропетровськ, пр. Кірова, 2, каб. № 224.
Телефон для довідок: (056) 742-87-73.
Документи подаються щоденно с 10.00 год. до 17.00 год., крім святкових та вихідних днів. Кінцевий строк прийняття документів – 11 квітня 2016 року до 17.00 год.
Документи, які надійшли до організатора проведення конкурсу після встановленого строку, не розглядаються.

Місце, дата та час початку проведення засідання конкурсного комітету
  Початок проведення конкурсу 5 травня 2016 року о 10.00 год. за адресою: м. Дніпропетровськ пр. Кірова, 1, каб. № 322.  Додаткова інформація

  ДНІПРОПЕТРОВСЬКА ОБЛАСНА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ

  РОЗПОРЯДЖЕННЯ
  голови обласної державної адміністрації
  від 01 березня 2016 року № Р-82/0/3-16

  Про проведення конкурсу
  з перевезення пасажирів
  на міжміських та приміських
  автобусних маршрутах
  загального користування, які
  не виходять за межі території
  Дніпропетровської області
  (внутрішньообласні маршрути),
  у травні 2016 року
  Керуючись законами України „Про місцеві державні адміністрації”, „Про автомобільний транспорт”, постановою Кабінету Міністрів України від 03 грудня 2008 року № 1081 „Про затвердження Порядку проведення конкурсу з перевезення пасажирів на автобусному маршруті загального користування” (зі змінами і доповненнями), наказами Міністерства транспорту та зв’язку України: від 12 квітня 2007 року № 285 „Про затвердження Порядку визначення класу комфортності автобусів, сфери їхнього використання за видами сполучень та режимами руху”, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 14 травня 2007 року за № 499/13766 (зі змінами і доповненнями), від 07 травня 2010 року № 278 „Про затвердження Порядку розроблення та затвердження паспорта автобусного маршруту”, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 17 червня 2010 року за № 408/17703 (зі змінами і доповненнями), розпорядженням голови облдержадміністрації від 23 серпня 2012 року № Р-577/0/3-12 „Про затвердження умов конкурсу на перевезення пасажирів на міжміських та приміських автобусних маршрутах загального користування, які не виходять за межі території Дніпропетровської області (внутрішньообласні маршрути)”, зареєстрованим у Головному управлінні юстиції у Дніпропетровській області 28 серпня 2012 року за № 35/1769, з метою залучення на конкурсних засадах автомобільних перевізників для роботи на міжміських та приміських автобусних маршрутах загального користування, які не виходять за межі території Дніпропетровської області (внутрішньообласні маршрути):

  1. Провести у травні 2016 року конкурс з перевезення пасажирів на міжміських та приміських автобусних маршрутах загального користування, які не виходять за межі території Дніпропетровської області (внутрішньообласні маршрути).

  2. Визначити об’єкти конкурсу з перевезення пасажирів на міжміських та приміських автобусних маршрутах загального користування, які не виходять за межі території Дніпропетровської області (внутрішньообласні маршрути), згідно з додатком.

  3. Конкурсному комітету забезпечити:
  1) оприлюднення оголошення про проведення конкурсу з перевезення пасажирів на міжміських та приміських автобусних маршрутах загального користування, які не виходять за межі території Дніпропетровської області (внутрішньообласні маршрути), та розміщення його на офіційному веб-сайті Дніпропетровської обласної державної адміністрації відповідно до розпорядження голови облдержадміністрації від 23 серпня 2012 року № Р-577/0/3-12 „Про затвердження умов конкурсу на перевезення пасажирів на міжміських та приміських автобусних маршрутах загального користування, які не виходять за межі території Дніпропетровської області (внутрішньообласні маршрути)”, зареєстрованого в Головному управлінні юстиції у Дніпро-петровській області 28 серпня 2012 року за № 35/1769;
  2) проведення конкурсу згідно з чинним законодавством України.

  4. Координацію роботи та контроль щодо виконання цього розпорядження покласти на заступника голови облдержадміністрації згідно з розподілом функціональних повноважень.


  Голова облдержадміністрації ++++++++++ В.М.РЕЗНІЧЕНКО


  Додаток
  до розпорядження голови
  облдержадміністрації
  01.03.2016 № Р-82/0/3-16

  ОБ’ЄКТИ КОНКУРСУ
  з перевезення пасажирів на міжміських та приміських автобусних маршрутах загального користування,
  які не виходять за межі території Дніпропетровської області (внутрішньообласні маршрути)


  Порядкові номери об’єктів конкурсу
  Номер приміського маршруту/міжміський
  Початковий та кінцевий
  пункти маршруту
  (найменування кінцевих зупинок)
  Кількість графіків руху (автобусів)/оборотних рейсів, маршрут або сукупність оборотних рейсів
  Вимоги до рухомого складу
  (клас, пасажиро-місткість)
  Для приміських маршрутів
  Періодичність виконання перевезень
  Орієнтовний інтервал руху
  (год. - хв.)
  Режим руху
  Для міжміських маршрутів
  Номери рейсів,
  час відправлення з кінцевих пунктів та прибуття до них
  (год. - хв.)
  Орієнтовна протяж-ність, км
  1
  107
   м. Верхньодніпровськ –
   с-ще Дніпровське
  1/9
  І, ІІ, ІІІ
  від 0-50 до 2-20
   звичайний
   щоденно
  2
  108
   м. Верхньодніпровськ –
   м. Вільногірськ ч/з с. Боровківка
  1/2
  І, ІІ, ІІІ
  від 8-20 до 9-15
   звичайний
   щоденно
  3
  237
   м. Дніпропетровськ – м. Підгородне
  3/16,5
  І, ІІ, ІІІ
  від 0-20 до 2-55
   звичайний
   щоденно
  4
  408
   м. Кривий Ріг – с. Радгоспне
  1/3
  А, В, І, ІІ,
  ІІІ понад
  14 місць
  для сидіння
  від 4-00 до 6-00
   звичайний
   щоденно
  5
  604
   м. Марганець – с. Зоря
  1/6
  А, В, І, ІІ, ІІІ понад
  14 місць для сидіння
  від 1-34 до 3-45
  звичайний
   щоденно
  6
  809
   м. Павлоград АС – Васильківка АС
   ч/з с. Воскресенівку
  1/6
  А, В, І, ІІ,
  ІІІ понад
  14 місць
  для сидіння
  від 1-45 до 3-00
  звичайний
   щоденно
  7
  між
   м. Синельникове
   (вул. Виконкомівська) –
   с-ще Покровське ч/з с-ще Васильківка
  1/1
  ІІ, ІІІ
   № 02511
   м. Синельникове –
   с-ще Покровське:
   відправлення: 7-00;
   прибуття: 8-55.
   № 02512
   с-ще Покровське –
   м. Синельникове:
   відправлення: 12-00;
   прибуття: 13-55.
  92
   щоденно
  8
  між
   м. Дніпропетровськ – с. Новопавлівка ч/з с-ще Васильківка
  1/1
  ІІ, ІІІ
   № 02513
   м. Дніпропетровськ –
   с. Новопавлівка:
   відправлення: 15-20;
   прибуття: 18-57.
   № 02514
   с. Новопавлівка –
   м. Дніпропетровськ:
   відправлення: 4-50;
   прибуття: 8-27.
  191
   щоденно
  9
  між
   м. Павлоград АС – с. Терни
  1/3
  ІІ, ІІІ
   №№ 02501, 02503, 02505
   м. Павлоград – с. Терни:
   відправлення: 4-40; 10-50;
   14-45;
   прибуття: 6-00; 12-30; 16-30.
   №№ 02502, 02504, 02506
   с. Терни – м. Павлоград:
   відправлення: 6-15; 13-00;
   17-00;
   прибуття: 7-55; 14-15; 18-15.
  72
   щоденно
  10
  між
   м. Дніпропетровськ – с. Юр’ївка
  1/2
  ІІ, ІІІ
   №№ 02507, 02509
   м. Дніпропетровськ –
   с. Юр’ївка:
   відправлення: 9-30; 15-10;
   прибуття: 11-30; 18-20.
   №№ 02508, 02510
   с. Юр’ївка –
   м. Дніпропетровськ:
   відправлення: 5-00; 11-35;
   прибуття: 8-20; 13-40.
  111/151
   щоденно


   Виконуючий обов’язки начальника
   управління інфраструктури
   облдержадміністрації ++++++++++++++++ Г.В.НЕМОГА  АКТУАЛЬНІ ПРОЕКТИ
  АРХІВ НОВИН
  Погода
  Погода уКиєві
  Погода уДніпрі
  Погода уКривому Розі
  Погода уЗапоріжжі
  Погода вОдесі

  вологість:

  тиск:

  вітер:

  вологість:

  тиск:

  вітер:

  вологість:

  тиск:

  вітер:

  вологість:

  тиск:

  вітер:

  вологість:

  тиск:

  вітер: