Порядок доступу до публічної інформації
25.05
12:45
Написати листаВерсія для друку
Розпорядження голови обласної державної адміністрації від 7 травня 2012 року № Р-303/0/3-12 "Про затвердження Порядку складання та подання запитів на публічну інформацію, розпорядником якої є Дніпропетровська облдержадміністрація"ПОРЯДОК
складання та подання запитів на публічну інформацію,
розпорядником якої є Дніпропетровська облдержадміністрація
І. Загальні положення

1.1. Цей Порядок визначає механізм складання та подання запитів на публічну інформацію, розпорядником якої є Дніпропетровська облдержадміністрація.
1.2. У цьому Порядку терміни вживаються у значенні, наведеному в Законі України “Про доступ до публічної інформації” (далі – Закон).
1.3. Суб’єктами відносин у сфері доступу до публічної інформації є:
запитувачі інформації – фізичні, юридичні особи, об’єднання громадян без статусу юридичної особи, крім суб’єктів владних повноважень;
розпорядник інформації – Дніпропетровська обласна державна адміністрація;
сектор забезпечення доступу до публічної інформації облдерж-адміністрації (далі – сектор) – спеціальний структурний підрозділ, що забезпечує доступ запитувачів до інформації згідно з вимогами, визначеними Законом.
ІІ. Складання та подання запитів
на отримання публічної інформації

2.1. Запити на інформацію подаються до облдержадміністрації в усній, письмовій чи іншій формі (поштою, факсом, телефоном, електронною поштою) на вибір запитувача, в робочий час, згідно з правилами внутрішнього трудового розпорядку облдержадміністрації:
на поштову адресу: 49004, м. Дніпропетровськ , пр. Кірова, 1 (на конверті вказувати “Публічна інформація”);
на електронну адресу: public@adm.dp.ua;
телефаксом: (056) 742-85-54;
за телефоном: (056) 742-70-61.
2.2. Письмовий запит може бути подано як у довільній формі відповідно до вимог, встановлених статтею 19 Закону України “Про доступ до публічної інформації”, так і шляхом заповнення затвердженої облдержадміністрацією форми.
Якщо з поважних причин (інвалідність, обмежені фізичні можливості тощо) особа не може подати письмовий запит, його оформляє працівник сектору із зазначенням прізвища, імені, по батькові, контактного телефону та надає копію запиту особі, яка його подала.
Під час подання запиту на інформацію запитувач зазначає зручну форму її отримання.
2.3. Робота із запитами щодо надання витягів з документів, копіювання, друкування інформації проводиться в будівлі Дніпропетровської облдерж-адміністрації, на першому поверсі, у кабінеті № 6 (регіональний інформаційно-ресурсний центр “Відкрита влада”) працівниками сектору.
2.4. Облдержадміністрація надає відповідь на запит на інформацію не пізніше п’яти робочих днів з дня отримання запиту.
У разі якщо запит на інформацію стосується інформації, необхідної для захисту життя чи свободи особи, стану довкілля, якості харчових продуктів і предметів побуту, аварій, катастроф, небезпечних природних явищ та інших надзвичайних подій, що сталися або можуть статися і загрожують безпеці громадян, відповідь надається не пізніше 48 годин з дня отримання запиту.
Клопотання про термінове опрацювання запиту має бути обґрунтованим.
У разі якщо запит стосується надання великого обсягу інформації або потребує пошуку інформації серед значної кількості даних, облдержадміністрація може продовжити строк розгляду запиту до 20 робочих днів з обґрунтуванням такого продовження, про що повідомляє запитувача в письмовій формі не пізніше п’яти робочих днів з дня отримання запиту.
ІІІ. Порядок надання інформації за запитом

3.1. Усі запити на публічну інформацію, які надходять до облдерж-адміністрації, реєструються, обліковуються та оперативно обробляються сектором.
3.2. Сектор після реєстрації та обробки запиту, залежно від його змісту, в той самий день подає його заступникові голови облдержадміністрації згідно з розподілом функціональних повноважень, який визначає структурний підрозділ, відповідальний за розгляд запиту на інформацію.
3.3. Відповідь на запит надається за підписом заступника голови облдержадміністрації згідно з розподілом функціональних повноважень, яка візується лише начальником структурного підрозділу, визначеного відповідальним за розгляд запиту на інформацію, та особою, відповідальною за доступ до публічної інформації такого підрозділу. Після цього запит реєструється у секторі і відправляється заявникові.
3.4. Облдержадміністрацією не може бути надана інформація, що законодавством України та нормативно-правовими актами облдерж-адміністрації визначена як інформація з обмеженим доступом (конфіденційна, таємна, службова тощо).
3.5. Відповідно до частини першої статті 22 Закону, заявник повідомляється про відмову у задоволенні запиту на інформацію у письмовій формі.
3.6. У задоволені запиту може бути відмовлено у таких випадках:
розпорядник не володіє і не зобов’язаний відповідно до його компетенції, передбаченої законодавством, володіти інформацією, щодо якої зроблено запит; інформація, що запитується, належить до категорії інформації з обмеженим доступом відповідно до частини другої статті 6 цього Закону;
особа, яка подала запит на інформацію, не оплатила передбачені статтею 21 цього Закону фактичні витрати, пов’язані з копіюванням або друком;
не дотримано вимог до запиту на інформацію, передбачених
частиною п’ятою статті 19 цього Закону.
3.7. У разі якщо облдержадміністрація не володіє запитуваною інформацією, але їй за статусом або характером діяльності відомо або має бути відомо, хто нею володіє, вона направляє цей запит належному розпоряднику з одночасним повідомленням про це запитувача. У такому разі відлік строку розгляду запиту на інформацію починається з дня отримання запиту належним розпорядником.
3.8. Інформація на запит надається безкоштовно.
У разі якщо задоволення запиту на інформацію передбачає виготовлення копій документів обсягом більш як 10 сторінок, відповідь на запит надається згідно з Порядком відшкодування фактичних витрат на копіювання або друк документів, що надаються за запитом на інформацію, який надійшов до облдержадміністрації, що затверджується розпорядженням голови облдерж-адміністрації.
Розмір фактичних витрат на копіювання та друк визначається облдержадміністрацією в межах граничних норм, встановлених Кабінетом Міністрів України. Якщо розпорядник інформації не встановив розмір плати за копіювання або друк документів, інформація надається безкоштовно.
При наданні особі інформації про неї та інформації, що становить суспільний інтерес, плата за копіювання та друк не стягується.
АКТУАЛЬНІ ПРОЕКТИ
АРХІВ НОВИН
Погода
Погода уКиєві
Погода уДніпрі
Погода уКривому Розі
Погода уЗапоріжжі
Погода вОдесі

вологість:

тиск:

вітер:

вологість:

тиск:

вітер:

вологість:

тиск:

вітер:

вологість:

тиск:

вітер:

вологість:

тиск:

вітер: