ОГОЛОШЕННЯпро проведення конкурсу з перевезення пасажирів на міжміських та приміських автобусних маршрутах загального користування на червень 2016
11.04
16:40
Написати листаВерсія для друку

ОГОЛОШЕННЯ
про проведення конкурсу з перевезення пасажирів на міжміських та приміських автобусних маршрутах загального користування, які не виходять за межі території Дніпропетровської області
(внутрішньообласні маршрути), у червні 2016 року

Загальні положення

Керуючись законами України „Про місцеві державні адміністрації”, „Про автомобільний транспорт”, постановою Кабінету Міністрів України від 03 грудня 2008 року №1081 „Про затвердження Порядку проведення конкурсу з перевезення пасажирів на автобусному маршруті загального користування” (зі змінами і доповненнями), наказами Міністерства транспорту та зв’язку України від 12 квітня 2007 року №285 „Про затвердження Порядку визначення класу комфортності автобусів, сфери їхнього використання за видами сполучень та режимами руху”, від 07 травня 2010 року №278 „Про затвердження Порядку розроблення та затвердження паспорта автобусного маршруту”, розпорядженнями голови облдержадміністрації від 23 серпня 2012 року № Р-577/0/3-12 „Про затвердження умов конкурсу на перевезення пасажирів на міжміських та приміських автобусних маршрутах загального користування, які не виходять за межі території Дніпропетровської області (внутрішньообласні маршрути)”, від 5 квітня 2016 року № Р-145/0/3-16 „Про проведення конкурсу з перевезення пасажирів на міжміських та приміських автобусних маршрутах загального користування, які не виходять за межі території Дніпропетровської області (внутрішньообласні маршрути) у червні 2016 року”, організатор перевезень – Дніпропетровська облдержадміністрація оголошує конкурс з перевезення пасажирів на міжміських та приміських автобусних маршрутах загального користування, які не виходять за межі території Дніпропетровської області (внутрішньообласні маршрути) (далі - конкурс).
Організатором конкурсу є Дніпропетровська обласна державна адміністрація.
Порядковий номер, основні характеристики кожного об’єкта конкурсу визначені розпорядженнями голови облдержадміністрації від 5 квітня 2016 року № Р-145/0/3-16, інформація щодо схеми руху, найменування кінцевих зупинок, інших особливостей здійснення пасажирських перевезень міститься в паспортах маршрутів, ознайомитись з якими можна у організатора проведення конкурсу (м. Дніпропетровськ, пр. О. Поля, 2, каб. № 224).
Умови конкурсу затверджені розпорядженням голови облдержадміні-страції від 23 серпня 2012 року № Р-577/0/3-12, яке оприлюднено в обласній суспільно-політичній газеті „Вісті Придніпров’я” від 04.09.2012 № 69 (1358) та розміщено на офіційному веб-сайті Дніпропетровської обласної державної адміністрації в мережі Інтернет (www.adm.dp.gov.ua).
Конкурс є відкритим для всіх претендентів та відбувається відповідно до Закону України „Про автомобільний транспорт”, розпорядження голови облдержадміністрації від 23 серпня 2012 року № Р-577/0/3-12, у порядку, встановленому постановою Кабінету Міністрів України від 03 грудня 2008 року №1081.
Порядок одержання необхідної інформації про об’єкт конкурсу

Ознайомитись з характеристикою кожного об’єкту конкурсу також можна в обласній суспільно-політичній газеті „Вісті Придніпров’я” від 12.04.2016 № 25 (1724) або у організатора проведення конкурсу (м. Дніпропетровськ, пр. О. Поля, 2, каб. № 224).
Найменування організації, режим її роботи та адреса, за якою подаються документи для участі у конкурсі та кінцевий строк їх прийняття

Для участі у конкурсі перевізник-претендент подає організатору проведення конкурсу (м. Дніпропетровськ, пр. О. Поля, 2, каб. № 224) окремо на кожний об’єкт конкурсу відповідну заяву за формою, визначеною постановою Кабінету Міністрів України від 03 грудня 2008 року №1081, і такі документи:
- нотаріально завірену копію ліцензії на право надання послуг із перевезення пасажирів (може подаватися в одному примірнику, якщо перевізник-претендент бере участь на кількох об’єктах конкурсу);
- перелік транспортних засобів, які пропонуються до використання на автобусному маршруті, із зазначенням марки, моделі, пасажиромісткості (з відміткою „з місцем водія/без місця водія”), VIN-коду транспортного засобу, державного номерного знака, року випуску транспортного засобу;
- копії ліцензійних карток на кожний автобус, який пропонується до використання на автобусному маршруті;
- відомості за підписом суб’єкта господарювання про автобуси,
які будуть використовуватися на автобусному маршруті з зазначенням
підстав для їх використання перевізником;

- копії свідоцтв про реєстрацію транспортних засобів або тимчасових реєстраційних талонів автобусів, що пропонуються до використання на маршруті;
- копію документа, що підтверджує проведення процедури санації (за умови її проведення);
- перелік транспортних засобів, пристосованих для перевезення осіб з обмеженими фізичними можливостями, які пропонуються для роботи на автобусному маршруті, або письмова інформація про їх відсутність;
- анкету перевізника-претендента за формою, визначеною постановою Кабінету Міністрів України від 03 грудня 2008 року №1081;
- копії штатного розпису, податкового розрахунку сум доходу, нарахованого (сплаченого) на користь платників податку, і сум утриманого з них податку (форма N 1ДФ) за останні повні два квартали;
- інформацію довільної форми про те, що перевізником-претендентом (вказати найменування перевізника) не вносилася плата за участь у конкурсі у зв`язку з відсутністю такої вимоги в оголошенні облдержадміністрації про проведення конкурсів, розміщеному в обласній суспільно-політичній газеті „Вісті Придніпров’я” від 12.04.2016 № 25 (1724);
Документи для участі в конкурсі пронумеровуються, прошиваються, підписуються уповноваженою особою перевізника-претендента та скріплюються печаткою з позначенням кількості сторінок цифрами і словами.
Документи для участі в конкурсі подаються перевізником-претендентом у двох закритих конвертах (пакетах).
Конверт (пакет) з позначкою №1, який містить документи для
участі в конкурсі, відкривається організатором конкурсу наступного дня після закінчення строку їх прийняття.

Конверт (пакет) з позначкою №2, який містить документи з інформацією про те, на який об'єкт конкурсу подає документи перевізник-претендент, відкривається під час засідання конкурсного комітету.
У разі подання перевізником-претендентом документів для участі в кількох конкурсах, що проводяться на одному засіданні, ним робиться однакова відмітка на конвертах №1 і №2, які стосуються одного і того ж конкурсу, що дасть змогу визначити приналежність їх одне одному.
Подані на конкурс документи реєструються організатором у журналі обліку. Документи, подані несвоєчасно, не реєструються і повертаються автомобільному перевізникові з повідомленням.
Плата за участь у конкурсі не стягується.
Бланки заяви на участь у конкурсі та анкети перевізника-претендента можна отримати за адресою: м. Дніпропетровськ, пр. О. Поля, 2, каб. № 224.
Телефон для довідок: (056) 742-87-73.
Документи подаються щоденно з 10.00 год. до 17.00 год., крім святкових та вихідних днів. Кінцевий строк прийняття документів – 10 травня 2016 року до 17.00 год.
Документи, які надійшли до організатора проведення конкурсу після встановленого строку, не розглядаються.

Місце, дата та час початку проведення засідання конкурсного комітету
  Початок проведення конкурсу 6 червня 2016 року о 10.00 год. за адресою: м. Дніпропетровськ пр. О. Поля, 1, каб. № 322.


  Додаткова інформація

  ДНІПРОПЕТРОВСЬКА ОБЛАСНА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ

  РОЗПОРЯДЖЕННЯ
  голови обласної державної адміністрації
  від 05 квітня 2016 року № Р-145/0/3-16

  Про проведення конкурсу
  з перевезення пасажирів
  на міжміських та приміських
  автобусних маршрутах
  загального користування, які
  не виходять за межі території
  Дніпропетровської області
  (внутрішньообласні маршрути),
  у червні 2016 року
  Керуючись законами України „Про місцеві державні адміністрації”, „Про автомобільний транспорт”, постановою Кабінету Міністрів України від 03 грудня 2008 року № 1081 „Про затвердження Порядку проведення конкурсу з перевезення пасажирів на автобусному маршруті загального користування” (зі змінами і доповненнями), наказами Міністерства транспорту та зв’язку України: від 12 квітня 2007 року № 285 „Про затвердження Порядку визначення класу комфортності автобусів, сфери їхнього використання за видами сполучень та режимами руху”, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 14 травня 2007 року за № 499/13766 (зі змінами і доповненнями), від 07 травня 2010 року № 278 „Про затвердження Порядку розроблення та затвердження паспорта автобусного маршруту”, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 17 червня 2010 року за № 408/17703 (зі змінами і доповненнями), розпорядженням голови облдержадміністрації від 23 серпня 2012 року № Р-577/0/3-12 „Про затвердження умов конкурсу на перевезення пасажирів на міжміських та приміських автобусних маршрутах загального користування, які не виходять за межі території Дніпропетровської області (внутрішньообласні маршрути)”, зареєстрованим у Головному управлінні юстиції у Дніпропетровській області 28 серпня 2012 року за № 35/1769, з метою залучення на конкурсних засадах автомобільних перевізників для роботи на міжміських та приміських автобусних маршрутах загального користування, які не виходять за межі території Дніпропетровської області (внутрішньообласні маршрути):

  1. Провести у червні 2016 року конкурс з перевезення пасажирів на міжміських та приміських автобусних маршрутах загального користування, які не виходять за межі території Дніпропетровської області (внутрішньообласні маршрути).

  2. Визначити об’єкти конкурсу з перевезення пасажирів на міжміських та приміських автобусних маршрутах загального користування, які не виходять за межі території Дніпропетровської області (внутрішньообласні маршрути), згідно з додатком.

  3. Конкурсному комітету забезпечити:
  1) оприлюднення оголошення про проведення конкурсу з перевезення пасажирів на міжміських та приміських автобусних маршрутах загального користування, які не виходять за межі території Дніпропетровської області (внутрішньообласні маршрути), та розміщення його на офіційному веб-сайті Дніпропетровської обласної державної адміністрації відповідно до розпорядження голови облдержадміністрації від 23 серпня 2012 року № Р-577/0/3-12 „Про затвердження умов конкурсу на перевезення пасажирів на міжміських та приміських автобусних маршрутах загального користування, які не виходять за межі території Дніпропетровської області (внутрішньообласні маршрути)”, зареєстрованого в Головному управлінні юстиції у Дніпро-петровській області 28 серпня 2012 року за № 35/1769;
  2) проведення конкурсу згідно з чинним законодавством України.

  4. Координацію роботи та контроль за виконанням цього розпорядження покласти на заступника голови облдержадміністрації згідно з розподілом функціональних повноважень.


  Голова облдержадміністрації ______________________ В.М.РЕЗНІЧЕНКО


  Додаток
  до розпорядження голови
  облдержадміністрації
  05.04.2016 № Р-145/0/3-16


  ОБ’ЄКТИ КОНКУРСУ
  з перевезення пасажирів на міжміських та приміських автобусних маршрутах загального користування,
  які не виходять за межі території Дніпропетровської області (внутрішньообласні маршрути)
  Порядкові номери
  об’єктів конкурсу
  Номер приміського маршруту/міжміського
  Початковий та кінцевий
  пункти маршруту
  (найменування кінцевих зупинок)
  Кількість графіків руху (автобусів)/оборотних рейсів, маршрут або сукупність оборотних рейсів
  Вимоги до рухомого складу
  (клас, пасажиро-місткість)
  Для приміських маршрутів
  Періодичність
  виконання перевезень
  Орієнтовний інтервал руху
  (год. – хв.)
  Режим руху
  Для міжміських маршрутів
  Номери рейсів,
  час відправлення з кінцевих пунктів та прибуття до них
  (год. - хв.)
  Орієнтовна протяж-ність, км
  1
  міжм.
   м. Дніпропетровськ (вул. Ламана
   (між Центральним мостом та будівлею цирку) – м. Дніпродзержинськ (кінотеатр “Мир”) ч/з с. Єлизаветівка
  7/25
  ІІ, ІІІ
   №№ 02515; 02517; 02519; 02521; 02523; 02525; 02527; 02529; 02531; 02533; 02535; 02537; 02539; 02541; 02543; 02545; 02547; 02549; 02551; 02553; 02555; 02557; 02559; 02561; 02563
   м. Дніпродзержинськ –
   м. Дніпропетровськ:
   відправлення: 6-00; 6-30; 7-00; 7-30; 8-00; 8-30; 9-00; 9-30; 10-00; 10-30; 11-00; 11-30; 12-00; 13-00; 13-30; 14-30;
   15-00; 15-30; 16-00; 16-30; 17-00; 17-30; 18-00; 18-30;
   19-00.
   прибуття: 7-15; 7-45; 8-15; 8-45; 9-15; 9-45; 10-15; 10-45; 11-15; 11-45; 12-15; 12-45; 13-15; 14-15; 14-45; 15-45; 16-15;
   16-45; 17-15; 17-45; 18-15;
   18-45; 19-15; 19-45; 20-15.
   №№ 02516; 02518; 02520; 02522; 02524; 02526; 02528; 02530; 02532; 02534; 02536; 02538; 02540; 02542; 02544; 02546; 02548; 02550; 02552; 02554; 02556; 02558; 02560; 02562; 02564
   м. Дніпропетровськ – м. Дніпродзержинськ :
   відправлення: 8-00; 8-30; 9-00; 9-30; 10-00; 10-30; 11-00; 11-30; 12-00; 12-30; 13-00; 13-30; 14-00; 15-00; 15-30; 16-30; 17-00; 17-30; 18-00; 18-30; 19-00; 19-30; 20-00; 20-30;
   21-00.
   прибуття: 9-15; 9-45; 10-15; 10-45; 11-15; 11-45; 12-15;
   12-45; 13-15; 13-45; 14-15;
   14-45; 15-15; 16-15; 16-45;
   17-45; 18-15; 18-45; 19-15;
   19-45; 20-15; 20-45; 21-15;
   21-45; 22-15.
  61/62 (прям./звор.)
   щоденно
  2
  міжм.
   м. Орджонікідзе АС –
   м. Кривий Ріг АС-1
  1/2
  ІІ, ІІІ
   № 02565; 02567
   м. Орджонікідзе –
   м. Кривий Ріг:
   відправлення: 05-50; 13-15
   прибуття: 7-25; 14:50.
   № 02566; 02568
   м. Кривий Ріг –
   м. Орджонікідзе:
   відправлення: 11-15; 17-30;
   прибуття: 12-50; 19-05.
  91/91
   щоденно

  Виконуючий обов’язки начальника
  управління інфраструктури
  облдержадміністрації ++++++++++++++++++ Г.В.НЕМОГА

  АКТУАЛЬНІ ПРОЕКТИ
  АРХІВ НОВИН
  Погода
  Погода уКиєві
  Погода уДніпрі
  Погода уКривому Розі
  Погода уЗапоріжжі
  Погода вОдесі

  вологість:

  тиск:

  вітер:

  вологість:

  тиск:

  вітер:

  вологість:

  тиск:

  вітер:

  вологість:

  тиск:

  вітер:

  вологість:

  тиск:

  вітер: